film izle
17 ноември 2019, 12:02 няма коментари

Ден на отворените врати в Лабораторията за обучение в среда на виртуална реалност в МУ – Плевен

Сподели
Етикети

Специална демонстрация на 360-градусово наблюдение на хирургична манипулация над операционната зала във виртуална реалност (VR) с помощта на VR очила ще проведе проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., на тема „Минимално инвазивна хирургия“. Събитието ще започне в 15 часа на 18 ноември, понеделник, в зала 208, VR OR 360°, Факултет „Фармация“.

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) във Факултета по фармация оборудва и разкри Лаборатория за обучение в среда на виртуална реалност VR по проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта на специално оборудваното VR студио е изграждане на цялостен процес за научноизследователски дейности и обучение на хирурзи, млади лекари и студенти чрез 360-градусово наблюдение на хирургични манипулации във виртуална реалност (VR) с помощта на VR очила.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация