Румен Тодоров е новият директор на НУИ „П. Пипков“

След дълго и необяснимо мълчание, Министерството на културата най-после обяви резултатите от проведения на 4-ти ноември конкурс за директор на Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен.

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № Н-4/14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти, за успешно издържал конкурса се счита кандидат, който е събрал не по-малко от 2/3 от максималния брой точки по оценъчните карти съгласно чл. 11, ал. 4, т. 4, а именно 2/3 от 360 точки = 240 точки.

На първо място е класиран кандидатът за заемане на длъжността „директор” на Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен – Румен Димитров Тодоров.

На второ място е досегашният директор на училището – Жечка Илиева Димитрова, на трето място – Николай Людмилов Михайлов, а на четвърто място е класирана Диана Русева Кирова.

Попитахме преди две седмици (15 ноември, петък) в пиар отдела на Министерството, защо резултатите се бавят и кога ще бъдат обявени. Отговориха ни: Всеки момент, ще ви върнем позвъняването… До вчера в късния следобед, когато на сайта на Министерството резултатът беше обявен. Междувременно излязоха класираните за директори на други две училища по изкуствата, конкурсите на които бяха проведени в същия ден – 4 ноември.

До провеждането на конкурса Румен Тодоров и неговата съпруга Ценка Тодорова са преподаватели по акордеон в НУИ „П. Пипков“.

%d bloggers like this: