Седем групи ще има в новия Общински съвет на Плевен

Седем групи общински съветници ще има в Общински съвет – Плевен, мандат 2019 – 2023 г. За окончателното им разпределение съобщи в края на днешното заседание председателят на местния парламент Мартин Митев.

Заявленията за регистрации на групи и за избраните ръководства от всяка една са както следва:

Група общински съветници „ГЕРБ“

 1. Петя Василева
 2. Владислав Монов – заместник-председател на групата
 3. Мартин Митев
 4. Йордан Грижов
 5. Йордан Георгиев – Председател на групата
 6. Христослав Михайлов
 7. Валентина Вълчанова
 8. Веселка Лилова
 9. Цветелин Горанов
 10. Генади Динков

Група общински съветници „БСП за България“

 1. Свилен Атанасов – председател на групата
 2. Илиян Йончев
 3. Моника Чочева
 4. Генади Тодоров
 5. Калин Кръстев
 6. Толя Първанова
 7. Емануил Аргилашки
 8. Бойко Тодоров

Група общински съветници МК „Демократична България Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)

 1. Албена Симеонова Върбанова – секретар на групата
 2. Бойко Янчев
 3. Георги Велков
 4. Евгения Бързашка – Христова
 5. Пепо Петков
 6. Свилен Трифонов – заместник-председател на групата
 7. Христо Таслаков – председател на групата

Група общински съветници „ВМРО – БНД“

 1. Светослав Доков
 2. Павлинка Микова – председател на групата
 3. Десислава Иванова
 4. Борислав Георгиев

Група общински съветници „БДЦ“

 1. Йордан Василев – председател на групата
 2. Николай Маринов – заместник-председател на групата
 3. Ивайло Ильов Петров – секретар
 4. Росен Височков

Група общински съветници „АБВ“

 1. Цветан Методиев Антов – председател на групата
 2. Ленко Тодоров
 3. Юлиян Йовков – заместник-председател на групата

Група общински съветници ДПС

 1. Ристем Халкоглу – председател на групата
 2. Васил Петков – секретар на групата
 3. Тамер Куртанов – заместник-председател на групата

Извън състава на групите са двама общински съветници – Христомир Христов /ПП Движение Гергьовден/ и Димитър Карамфилов /ПП Воля“/. Съгласно действащия на този етап правилник за работа на местния парламент от предходния мандат регистрация на група може да стане при минимум трима общински съветници в нея. Ако броят на съветниците в една група спадне под определения минимум тя преустановява своето съществуване.

%d bloggers like this: