film izle
5 декември 2019, 13:14 няма коментари

Сдружение МИГ Белене – Никопол кани на годишна конференция

СДРУЖЕНИЕ МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ
Гр. Белене, пл. „България“ 1, ет. 1

ПОКАНА

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене – Никопол” има удоволствието да покани всички представители на публичната власт, бизнеса, неправителствените организации, земеделските производители, медиите и широката общественост да вземат участие в Годишна конференция за отчет на дейностите на Сдружението за 2019 г. и запознаване с плана за следващата 2020 г.

Конференцията ще се проведе на 19 декември 2019 г. от 11:00 часа в зала № 26 в сградата на Общинска администрация – Белене.

Събитието се организира съгласно Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г. с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.

За повече информация: e-mail: migbn@abv.bg, тел. 0878548963.

Екип на МИГ Белене-Никопол

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация