film izle

Общинската администрация в Плевен с променена структура и численост

Съветниците приеха предложението на кмета Спартански, община Плевен ще има трима заместник-кмета

Общо численост от 439,5 щатни бройки на служителите в администрацията на Община Плевен, от които 81,5 са в кметствата на територията на общината, одобри на днешното си заседание Общинският съвет на Плевен. Актуализираната структура бе приета с 30 гласа „за“ и 6 „въздържал се“, като гласуване бе предшестван от дебат по темата и мнения по темата, изказани от различните групи общински съветници.

Предложението за актуализация на общинската структура и общата й численост бе представено от кмета на Общината Георг Спартански в качеството му на вносител. Основната цел на предложената актуализация е да се подобри управлението и да се повиши ефективността на Администрацията на Община Плевен чрез намаляване на общата й численост и преструктуриране на административните звена съобразно тяхната компетентност. До момента в Общинската администрация работеха 10 дирекции, 27 отдела, 4 сектора и 3 звена, кметства и населени места, като общата численост е 490,5 щатни бройки.

Актуализираната структура на Общинската администрация е с три вместо с досегашните 5 заместник-кметове, 11 дирекции, 29 отдела и 2 сектора, с обща численост на Администрацията на Община Плевен – 358 щатни бройки, администрация в кметствата и населените места – 81,5 щатни бройки и обща численост 439,5 щатни бройки. Намаляването на общата численост е с 51 щатни бройки /т.е. с 10,39 %/.

Намаляването на числеността е следствие от оптимизиране дейността на Общинската администрация, по-съществено от което е отпадналата необходимост от охрана на обекти – общинска собственост, и съкращаване на част от служителите от Звено „Инспекторат”, работещи в кметствата. Последното се налага от факта, че работодател на тези служители е кметът на Община Плевен, а ежедневните им задачи се възлагат от съответния кмет на кметство. Поради това е затруднен контролът върху изпълнението на задълженията им от страна на работодателя и същият е в невъзможност да проведе реална и обективна атестация на тези служители.

В срок до 22.02.2020 г. Общинската администрация трябва да бъде приведена в съответствие с приетата структура и численост. До тази дата трябва да бъде утвърдено и поименно щатно разписание на Администрацията съгласно структурата.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация