film izle

Председателят на ПП АБВ Румен Петков е на посещение в Йордания

Председателят на ПП АБВ Румен Петков се срещна с представители на ръководството и председателя на йорданската парламентарно представена партия „Послание“ Хасем Кашу, по чиято покана Петков е на посещение в Йордания. В събитието участие взе и Анастас Терзобалиев, съветник в ПП АБВ по отношенията с арабските страни, както и ректори на висши училища, представители на граждански, младежки и неправителствени организации в Йордания.

Акцент в срещата беше възможността за обучение на студенти от Йордания в български ВУЗ-ове. Участниците постигнаха съгласие, че основен приоритет в съвместната работа трябва да бъде възбуждане на интереса на йорданските студенти за обучение в България. Защото българското висше образование предлага изключително качество при много добри за тях условия. Акцент бе и взаимодействието за засилване на динамиката в отношенията между младежките организации на двете партии, защото то ще бъде в основата на бъдещата активна работа между България и Кралство Йордания.

По време на срещата участниците разговаряха и за Договора за полицейско сътрудничество и сътрудничество между службите на Кралство Йордания и България, сключен през 2007 година от Румен Петков като ресорен министър и вътрешния министър на Йордания – събитие, определено като историческо. „Събитие, което ще има своето развитие в основата и на доброто име на България, и на Кралство Йордания в Европа и света. Неслучайно Йордания се ползва с авторитета на държава, излъчваща сигурност и стабилност“, посочи Румен Петков.

Развитието и активизирането на взаимоотношенията в туризма също бяха сред обсъжданите теми – освен в икономически, и в социален план.

В рамките на събитието бе обсъдена и идея от йорданска страна за разкриване на борса на българската строителна индустрия и материали, укрепващи околната среда – идея, за която бе заявено пълно съдействие от страна на ПП АБВ. Още повече, че от страна на Българската и Йорданската строителни камари вече има подписани договорни отношения и това в много голяма степен облекчава процесите.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация