film izle

БЧК раздава хранителни продукти на уязвими български граждани

На 3 февруари 2020 г. ще отвори и пунктът в Плевен

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещи се лица, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Българският Червен кръст – Плевен продължава поетапното предоставяне на пакети с хранителни продукти на 13 528 домакинства. Раздаването се извършва от служители и доброволци на БЧК в 12 раздавателни пункта в областта. Всеки правоимащ, включен в списъците от Агенцията за социално подпомагане, получава съответните  продукти срещу документ за самоличност и подпис.

До момента  са приключили с раздаването пунктовете в :

 • Червен бряг – от 1 978 души хранителните си пакети са получили 1 898;
 • Искър – от 527 – 514;
 • Плевен – кметства – от 1830 – 1794;
 • Белене – от 429 – 411.

Раздаването в тези пунктове е с 96,34% обхват на бенефициентите.

В момента раздавателният процес продължава в общините Кнежа, Никопол, Пордим, Долна Митрополия и Левски.

На 3 февруари 2020 г. ще отвори и пунктът в Плевен с адрес ул. „П. Р. Славейков“ №50 и работно време от 10 до 14 часа в работните дни.

Подробният график за поетапното раздаване на продукти по програмата е публикуван на интернет страниците на БЧК /www.redcross.bg/ и на АСП /www.asp.government.bg/ и в регионалния офис на БЧК-Плевен и е съобразен с възможностите за зареждане на складовете и пунктовете. 

Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат по 24,570 кг от 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно – 2  кг; ориз – 1 кг; спагети – 1 кг; лютеница – 0,500 кг; зелен фасул консерва – 2,400 кг; домати белени – 1,600 кг; грах зелен – 1,600 кг; гювеч консерва – 1,600 кг; конфитюр – 0,500 кг; говеждо в собствен сос консерва – 0,300 кг; говежди кюфтета в бял сос консерва – 0,600 кг; пиле фрикасе консерва – 0,300 кг; консерва риба  – 0,170 кг; зрял фасул – 3 кг; леща – 4 кг; олио – 4 литра.

Право на подпомагане по програмата имат:

 • Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2017/2018 г.;
 • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2019 г.;
 • Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г.;
 • Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2019г.;
 • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2019 г.;
 • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;
 • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществявасъс съдействието на местните власти.

Подробна информация гражданите могат да получат от отговорните служители в Дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на област Плевен и от Областната организация на БЧК – Плевен.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация