film izle

Италианският боклук, открит в Плевен, е внесен незаконосъобразно

Сподели
Етикети

Установени са съществени нарушения на площадката на „Феникс – Плевен“ ООД

При разследване по досъдебно производство е установено, че с решение № УО-110/06.12.2019 г. на компетентен орган – оправомощен заместник-министър на околната среда и водите, е дадено съгласие за трансграничен превоз на 25 000 тона отпадъци от Република Италия.

Разследват наличието на 9 000 тона италиански отпадъци в Плевен

В хода на извършените процесуални действия на площадка в гр. Плевен са открити огромно количество отпадъци, част от тях – в бали с нарушена цялост на опаковката. Изяснено е, че за тази площадка дружеството, което я използва, не разполага със съоръжения за третиране на отпадъци, обектът не е водоснабден и електроснабден, няма назначени работници по трудов договор.

РИОСВ: „Феникс Плевен” ЕООД е проверявана 5 пъти през 2019 г.

В съответствие с реда, установен в Законa за управление на отпадъците и след уведомяване от наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура – Плевен, главният прокурор сезира министъра на околната среда и водите с искане за възобновяване на производството по издаване на разрешението за трансграничен превоз, поради установено съществено нарушение на изискване за законосъобразност.

Въз основа на разкритото конкретно нарушение при издаването на решението за съгласие за трансграничен превоз, главният прокурор възложи на Върховната административна прокуратура да сезира министъра на околната среда и водите да извърши проверка и предприеме необходимите законосъобразни мерки.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация