film izle

30 читалища в община Плевен искат безплатно ползване на общински зали

Да бъде променена общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен в частта й за безплатно ползване на залите общинска собственост, за това настояват 30 читалища в общината с писмо до председателя на Общинския съвет Мартин Митев.

В писмото, подписано от читалищните секретари и председатели на настоятелства, се посочва, че в момента общинските зали се ползват безплатно за мероприятия, организирани от детски градини, училища и спортни клубове, общинска собственост, а така също и от организации на хора с увреждания, пенсионери и учащи се. „Ние желаем читалищата да бъдат добавени към тези организации и категории хора. Аргументите ни са, че ние не провеждаме платени мероприятия и не реализираме печалба от тях. Освен това нашите концерти и други изяви са предназначени за хората от общината. В нашите състави участват предимно ученици и пенсионери, а и в публиката в залите преобладават предимно такива категории хора“, се казва в писмото, адресирано до Мартин Митев. „Разчитаме на Вас и на останалите общински съветници да проявите разбиране и да ни подкрепите относно тази наша молба, тъй като тя е продиктувана от добри намерения и е в полза на хората от община Плевен“, завършва обръщението на културните институти.

„Разпределил съм преписката за разглеждане от колегите в три от постоянните комисии в Общинския съвет – ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов, ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Илиян Йончев и ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател  Владислав Монов. Заседанията на комисиите са следващата седмица“, информира председателят на Общински съвет – Плевен, Мартин Митев.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация