film izle

14 566 заявления за целева помощ за отопление са подадени в област Плевен

Сподели
Етикети

От 1 юли 2019 г. до 31 октомври 2019 г., лица и семейства нуждаещите се от целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2019/2020 г., са подали заявления-декларации в дирекции „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес.

В ДВ., брой 51 от 28.06.2019 г. е публикувана Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Направените промени осигуряват по-добра социална закрила на най-уязвимите групи чрез усъвършенстване на механизма за целево енергийно подпомагане.

За отоплителен сезон 2019/2020 г., като основа при определянето на диференцирания доход за отопление служи въведеният нов „Базов доход за отопление“, в размер на 150 лв., който е равен на двойния размер на определения месечен гарантиран минимален доход.

Разшири се и обхватът на подпомаганите лица и семейства, чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличението за рисковите групи – възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес.

Със заповед на Министъра на труда и социалната политика е определен месечния размер на помощта за отопление на 93,18 лв., което е с 24,5% повече в сравнение с миналия зимен сезон. Общата стойност на помощта, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане за периода 1 ноември – 31 март, ще се повиши с 91,75 лв. – от  374,15 лв. за отоплителен сезон 2018/2019 г.,  на 465,90 лв. за отоплителен сезон 2019/2020 г.

За отоплителен сезон 2019/2020 г. на територията на Област Плевен са приети 14566 заявления-декларации за целева помощ за отопление, като по 12 033 са издадени заповеди за отпускане на целевата помощ. Обща изплатена сума – 5606174,70 лв. Отказите са 2533. Най-много са постъпилите заявления декларации на територията на Община Плевен-3387, следвани от Община Червен бряг – 2309 и Община Гулянци-1516.

За предходния отоплителен сезон на територията на Област Плевен отпуснатите целеви помощи са били 11855. Обща изплатена сума – 4435548,25 лв.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация