film izle

4 392 безплатни винетки са издадени от началото на годината в област Плевен

Сподели
Етикети

За периода от 02.01.2020 г. до 20.01.2020 г. в дирекции „Социално подпомагане“ на територията на област Плевен са приети 4 623 заявления-декларации за електронни винетки, както следва:

02.01.2020 – 20.01.2020
  Подадени заявления Отпуснати Отказани
ДСП Белене 119 108 0
ДСП  Д. митрополия 510 505 4
ДСП Кнежа 336 307 1
ДСП Левски 389 353 4
ДСП Никопол 360 358 0
ДСП Плевен 2339 2281 4
ДСП Червен бряг 507 480 2
Общо 4623 4392 15

Това съобщават от Регионална дирекция за социално подпомагане – Плевен.

За перида 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. от ДСП на територията на област Плевен са отпуснати 10 942 бр. електронни винетки, както следва:

01.01.2019 – 31.12.2019
  Подадени заявления Отпуснати Отказани
ДСП Белене 251 247 4
ДСП  Д. митрополия 1186 1165 21
ДСП Кнежа 732 727 5
ДСП Левски 765 722 43
ДСП Никопол 776 775 1
ДСП Плевен 6233 6206 27
ДСП Червен бряг 1113 1100 13
Общо 11056 10942 114

Съгласно разпоредбите на Наредба №Н-19 от 02.12.2008 г., право на освобождаване от заплащане на винетна такса имат лицата с 50 и над 50% намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, припомнят от Дирекцията.

Тези групи хора имат право на освобождаване от заплащане на една годишна винетна такса, за един собствен автомобил или такъв на съпруг или съпруга, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 160 к. с. Годишната електронна винетка е с валидност за срок от една година, считано от датата на издаването й.

Лицата, които имат право на безплатна винетка, трябва да подадат заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Към заявление-декларацията се прилага единствено копие от пълномощното в случаите на подаване чрез упълномощено лице. Не се изисква прилагането на копие от застрахователната полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“, свидетелство за регистрация на моторното превозно средство или експертните решения на ТЕЛК или НЕЛК.

Проверка на декларираните от лицата данни за тези документи се извършва по служебен път.

Дирекциите „Социално подпомагане“ обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден.

За улеснение на гражданите е осигурена възможност за проверка на валидността на издадените електронни винетки след упражняване правото по реда на Наредбата, която проверка се осъществява на сайта на Агенция за социално подпомагане в меню „Проверка за издадена електронна винетка“.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация