film izle

На първа редовна сесия за 2020 г. се събира Общинският съвет

Редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе на 30 януари (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”, при предварителен дневен ред от 31 точки. Съветниците ще започнат заседанието с обсъждане на предложението на кмета Георг Спартански за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 на Общински съвет – Плевен за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Те ще определят състав на експертна комисия, отговаряща за оценка и подбор при участие за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на община Плевен. Ще бъде разгледано предложение за даване съгласие за сключване на официален договор за установяване на партньорски отношения с Община Зарка, Хашемитско Кралство Йордания. Ще бъде гласувана Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Плевен за  2020 година.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация