film izle

Постоянните комисии в ОбС обсъждат Бюджет 2020 на Община Плевен

Всичките десет постоянни комисии в Общински съвет – Плевен, обсъждат тази седмица проекта за бюджет на Община Плевен за 2020 година. Заседанията започват от днес и продължават до петък – 7 февруари включително, по предварително изготвен график в Заседателната зала на Община Плевен.

Днес, 3 февруари, заседават две от комисиите – от 16,00 ч. се събира ПК по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори“, от 17,00 ч. е заседанието на ПК по „Здравеопазване и социална политика“.

Във вторник, 4 февруари, Бюджет 2020 на Плевен ще се гледа в ПК по „Стопанска политика и транспорт“ от 16,00 ч. и в ПК по „Бюджет и финансова политика“ от 17,00 ч.

За сряда, 5 февруари, графикът включва отново заседания на две комисии – ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ от 16,00 ч. и на ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ от 17,00 ч.

В четвъртък, 6 февруари, годишният финансов план ще бъде разгледан от съветниците в ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ /комисията заседава от 16,00 ч./ и в ПК по „Обществен ред и сигурност“ /комисията заседава от 17,00 ч./

Последният ден от седмицата е за заседания на ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ и ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“, съответно от 16,00 ч. и от 17,00 ч. 

Обсъждат на извънредна сесия Бюджет 2020 на Община Плевен на 13 февруари

Следващата седмица – на 13 февруари /четвъртък/, проектът за Бюджет на Община Плевен за 2020 година влиза като една единствена точка и на заседание на Общинския съвет. Сесията е от 09.00 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.

Проектът за Бюджет 2020 на Община Плевен, който ще стои на вниманието на съветниците, както и графика за заседанията на постоянните комисии, са публикувани на интернет страницата на местния парламент, раздел „Заседания“ / „Заседания на Общински съвет“.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация