film izle
20 февруари 2020, 15:03 няма коментари

По обвинение на Окръжна прокуратура – Плевен осъдиха търговец за извършено данъчно престъпление

Сподели
Етикети

По обвинение на Окръжна прокуратура-Плевен осъдиха лице за извършено данъчно престъпление. Подсъдимата А.Л. е призната за виновна затова, че през периода 01.07.2014 г.– 01.10.2018 г.  при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представляващ ЕТ, лично и чрез посредственото извършителство на друго лице, избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери 293963.93 лева, представляващи дължим данък добавена стойност по ЗДДС, в размер на 170177.93 лева и данък по ЗДДФЛ в размер на 123786лева, като използвала документи с невярно съдържание при водене на счетоводството – данъчни фактури за неизвършени доставки; потвърдила неистина в подадени съгласно чл.125, ал.1 от ЗДДС пред ТД на НАП, справки декларации за данък върху добавената стойност, като включила в данъчната основа на доставките с право на пълен данъчен кредит неизвършени доставки, невключила в данъчната основа за облагане с ДДС част от извършена продажба, както и потвърдила неистина в годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ за периода 2014г.-2017г.;  използвала документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП  – дневници за покупки и продажби  за данъчните периоди от 01.07.2014г.– 30.09.2017г., приложени към подадените пред ТД на НАП  справки декларации по ЗДДС и приспаднала неследващ се данъчен кредит

С влязла в сила присъда, за извършеното деяние на подсъдимата е наложено наказание 2 години лишаване от свобода, като изпълнението е отложено с 4 години изпитателен срок.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация