film izle

Открита педагогическа практика представи в НУ „Отец Паисий“ главният учител Радка Топалска

Открита педагогическа практика „Прилагането на компетентностния подход в обучението по математика“ представи в НУ „Отец Паисий“ главният учител Радка Топалска. Това съобщи Албена Атанасова, председател на комисията по връзки с обществеността в училището.

Гостите – Виолета Василева, старши експерт за обучението в начален етап, Иван Вълков, директор на НУ „Отец Паисий“ и начални учители от  училища на територията на Община Плевен, наблюдаваха урока. „Деление на многоцифрено с едноцифрено число без преминаване“ бе организиран в работа по центрове и дейност – един от методите на програмата „Стъпка по стъпка“. Това е педагогическа практика за оптимизиране организацията и управлението на образователната среда, като на учениците по този начин се делегират отговорности чрез ролята, която изпълняват в центъра по дейност. Ролите, които учениците сами избраха в групата, са „говорител“, „координатор“, „отговарящ за материалите“ и „отмерващ времето“, а учителят бе ментор. В центровете за дейност – Български език, Литература, Математика, Конструиране, Наука и Изкуство, учениците изпълниха задачи с възможност да анализират, изследват, решават проблеми, влагат лично творчество, като спазват правилата за работа в екип и изпълняват съответните  роли. Така те упражниха социалните и граждански компетентности за толерантно общуване чрез изразяване и разбиране на различните гледни точки и изграждане на доверие и съпричастност по време на работата в екипа. Подобриха уменията си за учене чрез ефективно използване на времето и прилагане на знанията и уменията си в практически ситуации.

Учениците развиха и усъвършенстваха още математическите, езиковите, дигиталните компетентности, инициативността и предприемачеството, културата и изразяването чрез творчество. За това помогнаха разнообразните задачи, като използване на алгоритми, представяне на отговори в диаграми, работа с различни мерни единици, съставяне на инструкции, търсене на отговори на въпроси. Демонстрираха уменията си за писане на рекламно съобщение и за организиране на честване по повод  Деня на Земята. Определиха цени на стоките за училищен базар с благотворителна цел. Изготвиха илюстрации за разположението на палатков лагер по изчисленията си на геометрична задача. Представиха текст в графика и извлякоха информация от илюстрация. Работиха в средата за програмиране „Скрач“ и съставиха алгоритъм чрез блоковете за програмиране, като вградиха числови изрази за пресмятане от компютъра.

Накрая учениците представиха пред гостите работата си по центрове и демонстрираха презентационните си умения.

има 1 коментар
  1. Име... каза:

    Какво означава ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА?

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация