film izle
28 февруари 2020, 12:18 няма коментари

Съветниците измениха решението за кредит на Общината за ремонтите на пл. „Свобода“ и Автогарата

С 30 гласа “за“ и 10 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен измени решението си за дългосрочния дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България”, за ремонт на пешеходната зона от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов” и на Автогарата и автобусните сектори.

С Решение № 1172 от 20.12.2018 г. на Общински съвет – Плевен, беше дадено съгласие Община Плевен да обезпечи финансирането на проекти чрез поемане на дългосрочен дълг в максимален размер на не повече от 4 845 000 лева за следните проекти: „Основен  ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната ул. „Васил Левски” от пл. „Свобода”  до пл. „Стефан Стамболов” – не повече от 2 945 000 лева, и проект „Ремонт на сградата на Автогара Плевен и автобусните сектори” – не повече от 1 900 000 лева. Със същото Решение Общински съвет – Плевен, даде съгласие за осигуряване на собствен финансов принос от Бюджета на Община Плевен до 5 %, равняващи се до 255 000 лева за изпълнение на двата обекта в т. ч.: за първия проект  – до 155 000 лева, за втория – до 100 000 лева. Възникнали допълнителни и необходими за пълното и качествено изпълнение видове и количества работи, отнасящи се както за надземната, така и за прилежащата подземна инфраструктура, осигуряващи функционална завършеност, наложиха повишаване с 400 000 лева на размера на кредита и прегласуване през м. декември 2019 г. След това областният управител наложи вето с мотив организиране на ново обществено обсъждане за новия размер на искания кредит. След провеждането му днес предложението отново влезе за разглеждане и решение на извънредната сесия на Общински съвет – Плевен.

Мнозинството от съветниците решиха да отпадне исканото увеличение на размера за кредита в частта му за Автогарата, запазва се предложението за увеличаване на собственото финансиране от страна на Община Плевен за основен ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната ул. „Васил Левски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов”.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация