film izle

Тестват сиренната система в Плевен на 1 април

Сподели
Етикети

В изпълнение на чл. 37 от „Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност“ (Обн. ДВ бр. 20/09.03.2012 г., изм. ДВ бр. 60/22.07.2014 г., изм. и доп. ДВ бр. 61/02.08.2019 г.) на 1 април 2020 година от 11:00 часа ще се проведе тест със сиренната система изградената в град Плевен. Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали определени в чл.18 и чл.19 от Наредбата.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация