Плевенската арт школа „Колорит” стана партньор в Световен арт проект

Арт школа „Колорит” стана партньор на Международния музей на детското изкуство в Осло, Норвегия и немския седмичен вестник Die Zeit в стартиралия Световния арт проект „Детски картини на Corona-Crisis: Присъединете се към световния разговор!”, сподели Майя Ананиева, ръководител на школата. Художествената арт кампания ще популяризира художественото изразяване, като приканва децата от цял свят да представят своите емоции, чувства, идеи по време на пандемията Covid-19, рисувайки това, което ги прави щастливи, или това което ги плаши, или нещо, което им липсва.

Въображението може да пътува в бъдещето и нарисува картина без corona. До 31 май 2020 г. децата и младежи до 18-годишна възраст могат да нарисуват своето преживяване, надежда, страхове, мигове на радост и желания за бъдещето. Първото ниво на участие ще бъде онлайн, след което оригиналите ще постъпят в Международния музей на детското изкуство в Осло, където ще бъдат запазени за бъдещето. Ще бъдат представяни в изложби и публикации и ще могат да разказват на идните поколения за преживяното във време, което възрастните наричат „историческо”. Време, което хората ще помнят много дълго.

%d bloggers like this: