Библиотеката в НЧ „Съгласие 1869“ посреща читатели при спазване на всички епидемични мерки

При спазване на всички епидемологични мерки посрещнаха днес читателите си библиотекарите в НЧ „Съгласие 1869“.

Задължително е носенето на предпазни маски.

Допускат се максимум по двама посетители в заемната при спазването на разстояние от най-малко 1,5 метра.

На входа е задължително използването на дезинфектанта и ръкавиците, подсигурени от читалището.

Върнатите книги престояват 72 часа в обособената санитарна хигиенна зона, отделена от помещенията за посетители.

Допълнителна информация за Библиотеката и услугите в нея може да намерите ТУК.

%d bloggers like this: