ВТАС отложи делото срещу бившия шеф на ДАИ – Плевен Николай Николов и аверите му

Подсъдимите са оправдани по обвиненията в изнудване, искане и приемане на подкупи и други от Окръжен съд – Плевен, делото в Апелативния съд е образувано по протест на Софийска градска прокуратура

Със свое определение от 18.05.2020 г., състав на Апелативен съд – Велико Търново отложи разглеждането на ВНОХД 55/2020 за друга дата. В проведеното днес съдебно заседание е постъпила информация за невъзможност единият от тримата подсъдими – Георги М. Ц. да се яви лично поради тежко здравословно състояние. С оглед изясняване възможността той да участва лично в съдебното производство, съдебният състав назначи изготвяне на съдебно-медицинска експертиза от вещи лица. Следващото заседание по делото е насрочено за 22 юни 2020 г. от 11.00 часа.

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание протест на Софийска градска прокуратура.

Подсъдими по процеса са: Николай Г. Н. (р. 1958 г.), Илко В. И. (р. 1971 г.) и Георги Ц. М. (р. 1961 г.)

Със своя присъда от 02.10.2019 г. по НОХД 112/2017 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимите Николай Г. Н. и Илко В. И. за невинни в това, че в периода от неустановена дата през месец юни 2014 до 07.10.2014 г. в гр. Плевен, при условията на продължавано престъпление (с четири отделни деяния), в съучастие като извършители са поискали от А. И. Т. (управител на транспортна фирма) и М. А. Т. дар, който не им се следва – парична сума в размер на 1 000 лева месечно и в същия период са приели от М. А. Т. дар, който не им се следва – парична сума в размер на общо 4 000 лева – по 1 000 лева за месеците юни, юли, август и септември 2014 г., за да упражнят влияние при вземане на решения от длъжностни лица служители на РДАА – гр. Плевен, във връзка със службата им – за да не извършват контролни проверки на пътя съобразно правомощията им по отношение на транспортна фирма с управител А. И. Т.  

На основание чл. 304 от НПК, първоинстанционният съд оправдал двамата подсъдими по повдигнатите им обвинения за престъпление по чл. 304б, ал. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. чл .26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2, вр. ал. 1 от НК

Със същата присъда, Окръжен съд – Плевен е признал за невинен подсъдимият Николай Г. Н. за това, че в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение – директор на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Плевен при ИААА към МТ, при условията на продължавано престъпление (с пет отделни деяния), самостоятелно и в съучастие като извършител с Илко В. И. и Георги М. Ц. (като помагачи), да е нарушил служебните си задължения като разпоредил по телефон на подчинените си длъжностни лицаслужители в РДАА – гр. Плевен, намиращи се на различни пътни участъци на територията на област Плевен, да не извършат контролна проверка на пътя по отношение на товарни автомобили, собственост на транспортна фирма с управител А. И. Т., и да съставят актове за установяване на по-леко наказуеми нарушения, но не документирани такива, за които се предвижда по тежко наказание, а също и да е стимулирал в нарушение на регламентираните правила дарствено намерение у С. Г. Д. (управител на друга транспортна фирма) за предоставяне на сума от 1500 лева като дарение за ремонт на сградата на РДАА-гр. Плевен и да е приел от С. Г. Д. дарение – парична сума в размер на 1000 лева със същата цел, въпреки че транспортната фирма, на която С. Г. Д. е бил управил е била обект на контрол от РДАА-гр. Плевен и в това да не е изпълнил служебните си задължения като не сключил договор за дарение по образец и съгласно изискванията на Закона за задълженията и договорите със С Г. Д., въпреки че бил длъжен да стори това, като деянията да са извършени с цел да набавят за другиго облага и от извършените деяния да са могли да настъпят и са настъпили немаловажни вредни последици, поради което и на основание чл. 304 от НПК е оправдан по повдигнатото му от прокуратурата обвинение за престъпление по чл. 282, ал. 2 във вр. ал. 1 във вр. чл. 26, ал. 1 във вр.чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК.

Съдът е признал за невинни и подсъдимите Илко В. И. и Георги М. Ц. в качеството на помагачи умишлено да са улеснили Николай Г. Н. в извършването на горепосочените деяния и ги е оправдал по повдигнатите им обвинения за престъпление по чл. . 282, ал. 2 във вр. ал. 1 във вр. чл. 26, ал. 1 във вр.чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК.

Със същата присъда, подсъдимият Николай Г. Н. е признат за невинен в това на 23.10.2014 г. в град Плевен, в помещение използвано за спалня в апартамент в ж. к. Сторгозия да е държал боеприпаси за огнестрелно оръжие – общо 46 броя патрони калибър 7,62×39 мм. и калибър 7,62x54R, без да има надлежно разрешение за това, съгласно ЗОБВВПИ, поради което и на основание чл. 304 от НПК го оправдал по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 339 ал. 1 от НК.

Съдът е признал подсъдимият Илко И. В. за невинен в това, на 23.10.2014 г. в гр. Плевен, в офис на фирма, в помещение, работен кабинет ползван от подсъдимия да е държал боеприпаси за огнестрелно оръжие – общо 14 броя патрони калибър 9×19 мм. и 7,65 мм, без да има за това надлежно разрешение съгласно ЗОБВВПИ и го е оправдал по повдигнатото му обвинение по чл. 339 ал. 1 от НК. ОС-Плевен е признал същият подсъдим за невинен и в това на 23.10.2014 г., в гр. Плевен, в лек автомобил „Мерцедес ЦЛ 500“, паркиран на паркинг пред хотел „Ростов“ да е държал радиосредство – фабрично произведен преносим GSM заглушител, предназначен да заглушава сигналите в участъците CDMA, GSM, GPS, DCS/PHS и 3G на мобилни телефонни апарати, без да има писмено разрешение за това от компетентния орган, пради което го е оправдал по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 348 б „а“ от НК.   

Над 10 фирми били рекетирани от шефа на ДАИ Николай Николов и аверите му

%d bloggers like this: