film izle

Мобилни пунктове ще събират опасни отпадъци от домакинствата в община Левски през юни

Сподели
Етикети

От 3 до 23 юни съгласно утвърден график, във времето от 9.00ч.до 13.00ч.в град Левски и селищата на общината ще бъдат открити мобилни пунктове за събиране на опасни отпадъци, които подлежат на безвъзмездно предаване от страна на гражданите.

Това са лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и живак /и други отпадъци, съдържащи живак/; перилни и почистващи препарати, дезинфектанти, белина и др., препарати за борба с вредители, пестициди, киселини, основи и фотографски химични вещества, съдържащи опасни вещества; бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила, мастила; опаковки от посочените продукти; негодни батерии и акумулатори; излезли от употреба електрически и електронни уреди, в т.ч стари телевизори и печки, бойлери, хладилници, компютри, електрически домакински уреди, луминесцентни лампи.
Община Левски предупреждава, че неправилното съхранение на опасните отпадъци, тяхното нерегламентираното изхвърляне или опитите за самоволно обезвреждане, могат да доведат до сериозна вреда на околната среда и човешкото здраве.
Съгласно утвърдения график на 3 юни мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени от 9.00 ч. до 13.00 ч. на площадите в селата Асеновци и Градище.
На 9 юни те ще бъдат на площада в с. Козар Белене и срещу комплекс ”Елба” в град Левски.
На 10 юни двата мобилни събирателни пункта ще бъдат в град Левски – в градския парк и на зелената площ до джамията.
На 16 юни опасни отпадъци от домакинствата ще се събират в село Обнова на площадите – до пощата и долен център.
На 23 юни двата мобилни събирателни пункта ще бъдат отново в град Левски – до ЖП гара Левски и до Пощата.
Опасните отпадъци от домакинствата се приемат и в Център за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци в град Левски, който се намира в индустриалната зона на града, в непосредствена близост до Петролна база, стар ДАП и Топливо Левски – Екострой БГ.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация