Приключва работата по проект за обучение на родители в онлайн култура на „Учебна работилница Европа“ – Плевен

Приключва работата по проект „Дигитални взаимоотношения (DigiRe)“, по програма Еразъм+, Стратегически партньорства за обучение на възрастни, по който партньор е сдружение „Учебна работилница Европа“, Плевен. Останалите партньори са Sambucusforum vzw, Мехелен, Белгия, Fundacja Autokreacja, Варшава, Полша и Asociacion de Innovacion, Formacion y Empleo para el Desarrollo sostenible (AIFED), Гранада, Испания, а координатор е сдружение „Systeme in Bewegung“ e.V., Винзен, Германия.
Все по-дигитализираният свят, в който живеем и в който нашите деца се държат като „цифрово поколение“, непрекъснато изправя родителите, а и обществото като цяло пред нови предизвикателства. Бързото техническо развитие доведе до факта, че социалният живот на много млади хора и все повече деца се осъществява до голяма степен онлайн. Родителите са притеснени, нямат стратегии за действие и рискуват да навредят на децата си чрез обикновени забрани.
Онлайн културата стана особено важна сега, след като заради пандемията от коронавирус много повече дейности се извършват онлайн, а заради социалната изолация и забраната за пътуване дигиталното общуване замени контактите на живо. Това прави резултатите по проект DigiRe още по-важни.
DigiRe си поставя за цел да изясни колко и в каква форма цифровите връзки са част от семейния живот и как това се отразява на семействата, като при това сравни ситуацията в няколко европейски държави.
Участниците в консорциума по проекта са направили отделни проучвания в своята държава, което дава общ преглед на текущото състояние на знанията и научните изследвания по темата. В хода на проекта всеки партньор е провел, оценил и представил полустандартизирани интервюта с поне 5 семейства (традиционни или самотни родители).
Както се предполага, семействата във всички участващи страни използват социални медии и месинджър за своето ежедневие и затова споделят сходни проблеми, страхове, надежди и ползи. Особено за семействата, които живеят далеч един от друг или имат специални нужди, цифровизацията може да бъде благословия. Повечето от интервюираните хора оценяват и предпочитат контакт в реалния живот. Но всички те също оценяват предимствата на дигиталната комуникация.
Много интересни са конкретните отговори на въпросите за вредите и ползите от дигиталното общуване, получени от интервюираните.
Ето някои от тях: „Преди време имаше само вестник, сега човек може да стигне напълно лесно до много различни гледни точки и мнения към дадена тема. Чувствам се по-добре информиран“. (Германия), „Фантастично е да намеря информация за всички важни за мен неща. Харесвам История, а когато пътувам, няма нужда да нося много книги със себе си, само моя Iphone.“ (Испания), „Чета книги, списания и вестници онлайн“. (Белгия).
Дигиталната комуникация улеснява и трансграничното сътрудничество: „Наистина вярвам, че дигиталната комуникация е от огромна полза за света по отношение на работата“. (Германия), „Мисля, че социалните медии могат да подобрят живота, дават ми повече сигурност, когато отида в чужбина, защото мога да видя преди това хората, които срещам там.“ (студент от Германия, който заминава да учи в чужбина) и в собствената ни къща: „Понякога съпругът ми е твърде мързелив, за да стане от дивана, а след това той изпраща съобщение до нашия син в стаята му“. (Германия).
„Обичам да почивам в планината, опитвам се да се огранича, но като по навик гледам телефона си, дори и да не чакам обаждане.“ (България). „Нашето общество страда от бедност на контактите“. (Белгия). „Дигиталната комуникация понякога води до опростяване и съкращаване на разговорите“. (Германия). „Това не е комуникация със сърцето“. (Германия). Емоционалното значение на този недостиг е обобщено от испанска майка: „Нямам по-добри отношения с децата си, само по-чести“.
Всички родители се борят да намерят здравословен начин за децата си да използват новите медии, а повечето деца изглежда намират много добре пътя си в дигиталния свят. Развитието на комуникацията в резултат на цифровизацията може ясно да се види, когато става дума за емоционални теми. Възможно е да има нови начини за справяне с конфликти, а също и за положителни емоции, по-нататъшното развитие на които ще бъде интересно да се наблюдава.
Резултатите заключават, че както може да се предположи, родителите в Европа са изправени пред еднакви предикателства в ежедневния семеен живот. В най-добрия случай това може да насърчи чувството за общност, така че европейските родители вече да не се чувстват насаме със своите проблеми.

%d bloggers like this: