film izle

ОбС – Плевен измени решенията си за отдаване под наем на Летния театър и на части от общински имоти за павилиони

Сподели
Етикети
Снимка: Архив

Общински съвет – Плевен, прие изменения в две от своите решения, приети на заседания по-рано тази година. Измененията са в Решение №174 – за отдаване под наем на части от имоти – публична и частна общинска собственост в Плевен за поставяне на павилиони, и Решение №176 – за отдаване под наем на Летния театър в парк „Кайлъка“. И по двете имаше наложено вето от областния управител на Плевен Мирослав Петров в частта, регламентираща изискванията към кандидатите по процедурите и по-конкретно условието те да нямат задължения към Община Плевен.

„Решенията касаят отдаване под наем на имоти общинска собственост, които да се ползват за осъществяване на стопанска дейност от спечелилия участник. От това следва извода, че при провеждане на настоящите процедури следва да се спазват принципите на свободната конкуренция и улесняване и насърчаване на извършването на стопанската дейност. Тези принципи са формулирани в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Въвеждането на изискванията за липса на задължения към община Плевен, като основание за недопускане до участие в обявената конкурсна процедура на потенциални кандидати противоречи на тези принципи и по своя характер се явява необосновано и противоречащо на нормата на чл.З, ал.З от ЗОАРАКСД“, се посочва във ветото от областния управител.

След кратко обсъждане Общинския съвет – Плевен, измени решения №174 и №176, като гласува и в двете да отпадне условието кандидатите по процедурите да нямат задължения към Община Плевен.

ОбС – Плевен

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация