Общински социални центрове в Плевен отварят врати за работа с потребители на 22 юни

Със Заповед на кмета Георг Спартански № РД 10-672/18.06.2020 г. от 22 юни /понеделник/ се разрешава работа с потребители на място в следните дневни форми на социални услуги за деца и пълнолетни лица в община Плевен: Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни с увреждания; Дневен център за деца с увреждания; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания; Център за обществена подкрепа и Център за ранна превенция на уврежданията. Дейностите на социалните услуги да се провеждат при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени от Министъра на здравеопазването, и указанията на Агенцията за социално подпомагане, гласи Заповедта.

Остават преустановени дейността на клубовете на хората с увреждания и пенсионерите и посещенията от външни лица в резидентните социални услуги от затворен тип – центровете за настаняване от семеен тип, Дома за стари хора – с. Бохот, Защитеното жилище и Кризисния център, регламентира същата Заповед.

С цитираната Заповед се отменя Заповед № РД-10-549 от 14.05.2020 г. на Кмета на Община Плевен.

Заповедта може да прочетете в прикачения файл.

RD10-672-18062020.jpg

%d bloggers like this: