film izle

Обсъждат закриване на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в Плевен

Сподели
Етикети

Предложение за закриване на Основно училище „Никола Й. Вапцаров” в Плевен е внесено в Общинския съвет. Мотивите, посочени от общинската администрация, са намаляване броя на учениците в училището пред последните години и нуждата от ежегодно дофинансиране.

През учебната 2019/2020 година в училището са се обучавали едва 75 ученици, като всички паралелки са маломерни. Към момента за учебната 2020/2021 г. се очертава в училището да учат 45 деца, като за 1-ви клас подадените заявления са само 7, за пети – 4. Оттук може се прави извод, че издръжката ще бъде крайно недостатъчна за покриване на разходите през новата бюджетна година. В предложението е посочена и справка за броя ученици в учебното заведение през последните 7 години: 2012/2013г. – 105 ученици, 2013/2014 г. – 95 ученици, 2014/2015г. – 91 ученици, 2015/2016г. – 96 ученици, 2016/2017 г. – 95 ученици, 2017/2018 – 114 ученици, 2018/2019 – 101 ученици. Записано е също, че ОУ „Н. Й. Вапцаров“ работят 10 педагогически и 5 непедагогически специалисти. Училището прилага системата на делегиран бюджет и средствата за заплати и издръжка са определени на база единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности. За периода 2017 – 2020 г. Община Плевен, след решения на Общинския съвет, е дофинансирала маломерни паралелки в учебното заведение с общо 17 343 лв. За 2012 – 2020 г. /включително/ допълнително предоставените средства от фонд „Резерв” са съответно 53 570 лв.

При отчета на бюджета за първото полугодие на 2020 г. директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Плевен, посочва и просрочените задължения: към „Местни данъци и такси” те са в размер на 8240,44 лв., към „Топлофикация“ за сезон 2019/2020 – 14 555,40 лв., за осигуровки към НАП за 2019/2020 г. – 48 722.54 лв. За новата учебна година училището има и предписания от задължителен характер за ремонт на санитарните възли, материално техническата база и двора. В условията на делегиран бюджет, въпреки налаганите строги финансови икономии е видно, че училището не може да се справя с разходите, аргументират се от общинска администрация и посочват, че след закриване на ОУ „Н.Й. Вапцаров“ финансовите задължения на училището ще бъдат поети от бюджета на Община Плевен, а учениците ще посещава близките училища в квартала.

В текста на предложението е записано още, че при закриване на училището за освободената сграда с наличното в нея движимо имущество ще бъде осигурена охрана, за да се предпази от посегателства и рушене. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, имотите и вещите могат да се използват освен за образователни, така също и за здравни, социални или хуманитарни дейности.

Предложението за закриване на ОУ „Никола Й. Вапцаров” – гр. Плевен, влиза за обсъждане в две от постоянните комисии в Общинския съвет – ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ и ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“.

ОбС – Плевен

има 3 коментара
 1. Чолева каза:

  Господин Боев, от петнайсет години се карат с автобус деца от Буковлък, за да не се закрие училището… СОУ „Заимов“ от също толкова време иска да вземе петдесетината деца. А пак от толкова време Общината дава всяка година десетки хиляди левове, за да дофинансира това училище… Вие къде живеете сега и колко деца имате като милеете за товна училище?! Едно добро решение на общинския съвет, най-после!

  • Емил Боев каза:

   Госпожо Чолева ,ще милея за това училище защото във него ми преминаха детските години .Живея на 700 метра от училището имам две деца .И също така си обичам родният град и кварталът във които със се родил . А вие госпожо къде сте родена и в кой квартал на града живеете че не ви е грижа за училището ,явно не сте Плевналийка щом вие такова мисленето за училището.И последно явно сте ме разбрала погрешно ,защото мен ме боли за училището защото спомените ми са още живи за годините прекарани във него . А защо се е стигнало до това положение да се закрива още едно училище във България ,отговорите ги търсете на друго място не тук

 2. Емил Боев каза:

  Ами как да оцелее това училище като там се учат предимно цигани които го разсипаха все едно че е минала ураганна буря . А това беше и първото училище във нашият квартал Стара Гара ,там учех и аз . По онова време то беше елитно училище за на и двата етажа бяха пълни със деца .Паралелките бяха по 35 -40 ученика от 1-ви до 8 -ми клас ,И другото е по важно къде ще ги дянат тези цигани във другите училища ли това означава че и те ще последват съдбата на училище Вапцаров след години нито едно Българско дете няма да остане да учи във тях .

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация