film izle

Пръскат срещу комари на територията на община Гулянци по поречието на Вит, Дунав и Искър

Сподели
Етикети

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинската администрация в Гулянци уведомява, че от 03.08.2020 г. до 05.08.2020 г. при подходящи метеорологични условия, ще се проведе авиационно третиране на горски и тревни площи на територията на община Гулянци по поречието на р. Вит, р. Дунав и р. Искър, срещу вредител – комари с препарат подходящ за такъв род третиране – “ЦИТРОЛ 10/4УЛВ”.

Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:
От 03.08.2020 г. до 05.08.2020 г. от 6.00 ч. до 10.00 ч. при подходящи метеорологични условия ще се проведе авиационно третиране на горски и тревни площи по поречието на р. Вит от с. Крета до устието на р. Вит на площ от 600 дка., поречието на р. Дунав от с. Сомовит до с. Гиген на площ от 1800 дка. и р. Искър от с. Гиген до с. Искър на площ от 600 дка..

Препаратът/ продуктът е включен в списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и / или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед на опазване на околната среда.

Препаратът / продуктът е закупен от “Пест Контрол Продукти “-ЕООД, ул.”Бесарабия” № 52, гр. София.

За организиране на третирането отговаря лицето Александър Миндизов, тел: 06561 / 2171.
За изпълнител на пръскането е определен “Д.Д.Д.-1” ООД, гр. София 1700, район Витоша, ул. “Асен Разцветников” № 32, тел./факс: 02/9631816.
Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извършва на работна площадка, намираща се в землището на с. Брест.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация