film izle

Приеха Правилника за финансово подпомагане на спортни прояви в община Плевен

Сподели
Етикети

Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Община Плевен, прие Общинският съвет. Предложението бе прието единодушно с 39 гласа „за“ на присъстващите общински съветници в залата.

Средствата, гласувани в бюджета на Общината тази година за група „Физическа култура и спорт“ и „Местни дейности“, са общо 540 000 лв., в т. ч.: 210 000 лв. за подпомагане спортните клубове по Наредба №33, за ДЮШ ОФК „Спартак – Плевен“ – 100 000 лв.; ДЮШ „Вихър“ – гр. Славяново – 10 000 лв., и за ДЮШ БК „Спартак – Плевен“ – 60 000 лв.

По реда на Закона за физическото възпитание и спорта Общината подпомага финансово и спортни мероприятия, организирани от спортни организации на територията й, като за целта изготвя годишен Спортен календар и съответно Правилник за условията и реда за това финансово подпомагане с оглед законосъобразно и целесъобразно разпределение на средствата.

Приетият от Общинския съвет Правилник регламентира:

  • условията и реда за кандидатстване за финансово подпомагане на спортни организации за организиране и провеждане на мероприятия от Спортния календар;
  • размера на финансовото подпомагане;
  • начина на разходване на средствата, отпускани за организиране и провеждане на проявите от Спортния календар;
  • реда за отчитане на получените парични средства от страна на спортната организация.

Правилникът е неразделна част от днешното решение на съветниците и влиза в сила 7 дни след публикуването му на интернет-страницата на Общинския съвет.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация