film izle
20 септември 2020, 10:02 няма коментари

Трима с присъди от Плевенския съд за данъчни престъпления обжалват пред ВТАС

Сподели
Етикети

На 21 септември, понеделник, от 11.30 часа състав на Великотърновския апелативен съд в поредно заседание ще гледа дело срещу Ирена П. Д. (р. 1970 г.), Пламен Г. Н. (р. 1977 г.) и Петър Д. Т. (р. 1976 г.)

Със своя присъда от 12.09.2019 г. по НОХД 901/2018 г., Окръжен съд – Плевен признал подсъдимата Ирена П. Д. за виновна в това, че в периода от 01.03.2010 г. до 13.01.2012 г. в гр. Плевен, в качеството на помагач, в съучастие с Пламен Г. Н. от гр. Добрич като извършител и с Петър Д. Т. от гр. Добрич като помагач, при условията на продължавано престъпление, като пълномощник на „Илком Комерс“ ЕООД и „Интермод-2008“ ООД – София, чрез използване на документи с невярно съдържание при водение на счетоводството им: протоколи по чл. 117 от ЗДДС за ВОП на олио, фактури за последващата му продажба на „Недев Стил“ ЕООД – гр. Добрич, пряко и посредством „Топмар“ ООД и приемо-предавателни протоколи за предаване на стоката без да са налице доставки и предаване на фактурите и приемо-предавателните протоколи на обвиняемиете Пламен Г. Н. и Петър Д. Т., умишлено улеснила обвиняемия Пламен Г. Н. да избегне плащането на данъчни задължения на „Недев Стил ЕООД“ – Добрич в особено големи размери – 2 359 229 лева.

На основание чл. 255 ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7, чл. 20 ал. 4, вр. ал. 1 от НК и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд я осъдил на 4 години и 6 месеца лишаване от свобода за това деяние. 

Подсъдимата е призната за виновна и в това, че в периода от 01.01.2010 г. до 14.12.2010 г. в гр. Плевен, при условията на продължавано престъпление, чрез посредственото извършителство на Маргарита М. В. от гр. Плевен, с 11 деяния, като пълномощник на „Тео Интернешанъл“ ЕООД – гр. Плевен, избегнала плащането на данъчни задължения в особено големи размери – ДДС в размер на 297 189, 97 лева, поради което и на основание чл. 255 ал. 3, вр. ал. 1, т. 2 т. 6 и т. 7, вр. чл. 26 ал. 1 и чл. 54 от НК я осъдил на 3 години лишаване от свобода за това деяние.

Ирена П. Д. е призната за виновна и в това, че в периода от 01.03.2010 г. до 14.12.2010 г. в гр. София, в условията на продължавано престъпление и посредствено извършителство – чрез Маргарита М. В. от гр. Плевен, с общо 9 деяния, като пълномощник на „Интермод 2008“ ООД избегнала плащането на данъчни задължения в особено големи размери – ДДС в размер на 512 630,92 лева, поради което и на основание чл. 255 ал. 3, вр. ал. 1, т. 2 т. 6 и т. 7, вр. чл. 26 ал. 1 и чл. 54 от НК я осъдил на 3 години и 4 месеца лишаване от свобода за това деяние.

Подсъдимата е призната за виновна и в това, че в периода 01.12.2010 – 14.12.2011 г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление, с 11 деяния, като пълномощник на „Илком Комерс“ ЕООД – София и с посредственото извършителство на Маргарита М. В. от гр. Плевен, избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – ДДС в размер на 2 904 360,10 лева, като на основание чл. 255 ал. 3, вр. ал. 1, т. 2 т. 6 и т. 7, вр. чл. 26 ал. 1 и чл. 54 от НК я осъдил на 5 години лишаване от свобода за това деяние.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК осъдил подсъдимата да изтърпи едно общо наказание измежду определените за отделните деяния, а именно най-тежкото от тях – 5 години лишаване от свобода при първоначален общ режим.

Окръжен съд –Плевен признал подсъдимия Пламен Г. Н. за виновен в това, че в периода 01.12.2010 г. до 14.12.2011 г. в гр. София, при условията на продължавано прсетъпление, в качеството на извършител в съучастие с Ирена П. Д. и Петър Д. Т. като помагачи, с общо 22 деяния, като управляващ и представляващ „Недев Стил“ ЕООД – Добрич, чрез посредственото извършителство на Веселина С. Й. – пълномощник, избегнал плащането на данъчни задължения на същото дружество – ДДС в особено големи размери – общо 2 359 229, 79 лева. На основание чл. 255 ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7, вр. чл. 20 ал. 2 , вр. ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на 4 години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при общ режим, както и на конфискация на една втора идеална част от лек автомобил „Рено Испеис“.

Със същата присъда, подсъдимият Петър Д. Т. е признат за виновен в това, че в периода от 01.05.2010 г. до 30.12.2011 г. в гр. Добрич, в качеството на помагач, в съучастие с горепосочените подсъдими, при условието на продължавано престъпление, чрез използване на документи с невярно съдържание и предаване на фактури и приемо-предавателни протоколи, умишлено улеснил Пламен Г. Н. да избегне плащането на данъчни задължения за периода 14.06.2010 до 13.01.2012 г. на „Недев Стил“ ЕООД – Добрич – ДДС в особено големи размери – общо 2 262 728 лева, поради което и на основание чл. 255 ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7, вр. чл. 20 ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 и чл. 54 го осъдил на 4 години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при общ режим, както и на конфискация на ½ идеална част от автомобил „Ситроен С4“.

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от тримата подсъдими.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация