film izle

Екатерина Панова e новият председател на Окръжен съд – Плевен

Сподели
Етикети

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи съдия Александър Григоров от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Плевен, като го преназначи на длъжност „съдия“ в същия съд, считано от 17.09.2020 година.

Висш съдебен съвет определи за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Плевен, съдия Екатерина Панова – заместник-председател на Окръжен съд – Плевен, считано от 17.09.2020 година до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Съдия Александър Григоров е избран за председател на Окръжен съд Плевен на 23.09.2010 година. Длъжността председател заема два последователни мандата, в продължение на 10 години. Това е и срокът, който е вписан в Конституцията като максимално възможен за заемането на тази длъжност. Поради изтичането му, съдия Александър Григоров е подал оставката си и Висш съдебен съвет е уважил неговото решение.

Окръжен съд Плевен „Пресслужба“

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация