Делата в Окръжен съд – Плевен през седмицата

19 ОКТОМВРИ 2020 г.

На 19.10.2020 година от 9,30 часа състав на Плевенски окръжен съд ще разгледа наказателно дело №724/2020 година, което е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Плевен, срещу З.О.М., обвинен в това, че:
В периода от м. септември до м. ноември 2019 г. в с. К. и в гр. Плевен, сам и в съучастие с другия обвиняем И.Б.Г., поискал от различни лица неследваща се облага в общ размер на 13 500 лв., от които приел 8000 лв., за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице – началник на затвора – Плевен, във връзка със службата му – награждаване с отпуск, започване на работа, определяне вида на наказание за извършено нарушение от лишен от свобода и изготвяне на положителни становища във връзка с условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ – престъпление по чл.304б, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК.
Със същия обвинителен акт е повдигнато обвинение и на И.Б.Г., обвинен в това, че:
1. В периода от м.септември до м. ноември 2019 г. в гр.К. и в с. К.,  при условията на продължавано престъпление предложил неследваща се парична облага на първия обвиняем – З.О.М., в качеството му на лице, което твърди, че може да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице във връзка със службата му в затвора – гр.Плевен по повод изтърпяваното наказание „лишаване от свобода“ от сина му – престъпление по чл.304б, ал.2 във връзка с чл.26, ал.1 от НК.
2.През месец септември 2019 г. в гр.К. и с. К., обл.Плевен при условията на продължавано престъпление, , в съучастие, като извършител с първия обвиняем – З.О.М., поискал неследваща се облага в общ размер на 6 500 лв., от които приел и предал 1000 лв. на първия обвиняем – З.О.М., за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице – началник на затвора – Плевен, във връзка със службата му – престъпление по чл.304б, ал.1във връзка с чл.26, ал.1 във връзка  с чл.20,ал.2 от НК.

Наказателно дело от общ характер №297/2020 година – 14:00 часа

На 19.10.2020 година, състав на Плевенски окръжен съд ще разгледа наказателно дело №297/2020 година, което е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Плевен, против М.О.Г., на 37 години от гр.Плевен, обвинен в това, че

 На 18.12.2018 г., около 16:30 ч. в с.А., обл.Плевен, в качеството си на длъжностно лице – полицейски орган -„Младши автоконтрольор“, поискал и приел дар – сумата от 10 евро от лицето Р.К.К., който дар не му следва, за да не извърши действие по служба – съставяне на Акт за установяване на административно нарушение, като деянието е осъществено чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебното си положение – престъпление по чл.302, т.1 и т.2, б.“а“  във вр. с  чл.301, ал.1 от НК.

20 ОКТОМВРИ 2020 г.

Наказателно дело от общ характер №537/2020 година – 10:00 часа

На 20.10.2020 година, състав на Плевенски окръжен съд ще разгледа наказателно дело №537/2020 година, което е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Плевен, против И.А.П., от гр.Л., обл.Плевен, обвинен в това, че

През периода от 27.11.2013 г. до 09.30 часа на 28.11.2013 г. в гр.Л., обл.Плевен, в дом, причинил смъртта на М.Р.П., поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, извършена на 27.11.2013 г. в същия дом, представляваща източник на повишена опасност – реконструкция на електрически мрежи – престъпление по чл. 123 ал.1 предложение 2-ро от НК.

21 ОКТОМВРИ 2020 г.

Въззивно наказателно дело от общ характер №434/2020 година – 10:00 часа

На 21.10.2020 година, състав на Плевенски окръжен съд ще разгледа въззивно наказателно дело №434/2020 година, образувано по жалба срещу присъда постановена от Районен съд Плевен, с която съдът е признал подсъдимия А.Ф.Т. от град Плевен, за ВИНОВЕН в това, че

на 24.02.2019 г. в гр. Плевен причинил на полицейски орган – младши полицейски инспектор при РУ- Никопол по повод изпълнение на службата му, лека телесна повреда, изразяваща се в оток и кръвонасядане по челото, оток на лявата скула, охлузване по шията, които са довели до болка и страдание, поради което и на основание чл.131, ал.2, т.4 вр чл.130, ал.2 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПЕТ месеца лишаване от свобода – условно, с ТРИГОДИШЕН изпитателен срок.

Със същата присъда подсъдимият А.Ф.Т., е признат за ВИНОВЕН и в това, че на същата дата, в гр. Плевен, причинил на полицейски орган –старши полицай в група „Охрана на обществения ред“ при Второ РУ, Плевен при изпълнение на службата му, лека телесна повреда, изразяваща се в оронване по режещия ръб на първи горен ляв зъб, което е довело до  болка и страдание, поради което и на основание чл.131, ал.2, т.4 вр чл.130, ал.2 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ месеца лишаване от свобода – условно, с ТРИГОДИШЕН изпитателен срок.

На основание чл.23 ал.1 от НК Районен съд Плевен е определил на подсъдимия едно общо най–тежко наказание, а именно ПЕТ месеца лишаване от свобода – условно, с ТРИГОДИШЕН изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила.

Разноските по делото остават за сметка на подсъдимото лице.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в 15- дневен срок  от постановяването й, пред Плевенски окръжен съд и от тази възможност се е възползвал подсъдимият, който е останал недоволен от присъденото.

Наказателно дело от общ характер №431/2019 година – 10:30 часа

На 21.10.2020 година, състав на Плевенски окръжен съд ще разгледа наказателно дело №431/2020 година, което е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Плевен, против К.Й.Т., от град Русе, обвинен в това, че

На 09.09.2018 г.,  на път Бяла – Ботевград, в района на с. Обнова, Плевенска област, при управление на лек автомобил, нарушил правилата за движение като навлязъл и  се движил в насрещната лента за движение   и като не контролирал управлявания от него автомобил  и по непредпазливост причинил смъртта на С.Р.Т.престъпление по чл.343, ал. 1, б.”в”, във вр. 342 ал.1 НК

22 ОКТОМВРИ 2020 г.

Наказателно дело от общ характер №286/2020 година – 10:00 часа

На 22.10.2020 година, състав на Плевенски окръжен съд, ще разгледа наказателно дело №286/2020 година, образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Плевен, против Д.Т.М., на 35 години от град Плевен, обвинен в това, че

На 18.06.2019 г. в гр. Плевен, причинил на полицейски орган, при изпълнение на служебните му задължения, средна телесна повреда, заключаваща се в счупване в долния край на лявата малкопищялна кост и разместване в глезенната става, което е довело до трайно затруднено движение на левия крайник – престъпление по чл.131, ал.2, пр.4, т.2, във вр. с чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК.

За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода, в размер от 3 до 10 години.

23 ОКТОМВРИ 2020 г.

Наказателно дело от общ характер №786/2019 година – 9:30 часа

На 23.10.2020 година, състав на Плевенски окръжен съд ще разгледа наказателно дело №786/2019 година, което е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Плевен, против четирима обвиняеми – Е.А.М. – 22 годишен, Б.А.Т. – 19 годишен, П.А.Т. – 17 годишен и И.В.А. – 17 годишен, всички от град Кнежа.

На обвиняемия Е.А.М. е повдигнато обвинение за това, че:

На 24.02.2018 г. в село Е., обл.П. отвлякъл Н.К.А. непълнолетна на 17 г..- престъпление по чл.142, ал.2, т.3, вр.ал.1 от НК.

На същия обвиняем, както и на останалите трима – Б.А.Т., И.В.А. и П.А.Т. е повдигнато обвинение, за това, че:

 На 24.02.2018 г. в съучастие като извършители се съвкупили с ненавършилата осемнадесет години Н.К.А., без нейно съгласие като употребили за това сила и заплашване, като деянието е извършено от повече от две лица, и е последвал опит за самоубийство.

Наказателно дело от общ характер №868/2019 година – 9:30 часа

На 23.10.2020 година, състав на Плевенски окръжен съд ще разгледа наказателно дело №868/2019 година, което е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Плевен, против А.П.С. на 35 години от град Д.М., обвинен в това, че

На 10.06.2018 г. в гр.Д.М., чрез използване на неустановено огнестрелно оръжие, направил опит умишлено да умъртви В.Д.Д.,  като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини – престъпление по чл.115 , във вр. с чл.18 ал.1 от НК

Наказателно дело от общ характер №723/2020 година – 10:00 часа

На 23.10.2020 година, състав на Плевенски окръжен съд ще разгледа наказателно дело №723/2020 година, което е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Плевен, против С.П.П. от град Плевен, обвинен в това, че

1. На 24.06.2019 г. около 20.00 часа в гр.Плевен, в близост до входа/изхода на град Плевен откъм с.Къшин, при управление на МПС, нарушил правилата за движение по пътищата като, движейки се по ул.“Самуил“, умишлено и без необходимост навлязъл в лентата за насрещно движение, по която се движела с велосипед Л.Б.Б. на 51 г. от гр.Плевен, и препречил с автомобила си пътя й на движение, с което я принудил да спре в непосредствена близост до страничната мантинела и да слезе от велосипеда, а след това я преследвал с автомобила си по улицата и в района на разделителния затревен остров на кръстовището на ул.“Самуил“ и ул.“Перуника“ я ударил с предната броня на автомобила си в областта на десния прасец, причинявайки й контузия с кръвонасядане на площ около 4х4 см, довело до болки и страдания (лека телесна повреда) – престъпление по чл.342, ал.1 от НК;

2. На 24.06.2019 г. около 20.00 часа в гр.Плевен, в близост до входа/изхода на град Плевен откъм с.Къшин, района на кръстовището на ул.“Перуника“ и ул.“Самуил“, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост – крещял обиди и закани по адрес на Л.Б.Б. и В.Н.П. от гр.Плевен: „Боклук, курви мръсни, ще ви размажа, ще ви пребия!“, нанесъл побой на Л.Б. чрез удари с ръце в областта на тялото и главата, с което й причинил множество контузии с травматичен характер – охлузване и кръвонасядане на китката на дясната ръка, повърхностна травма на главата, кръвонасядане на седалището, насиняване в областта на опашната кост – довели до болки и страдания с разстройство на здравето, временно и неопасно за живота (комплексна лека телесна повреда) – престъпление по чл.325, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.