film izle

ИПБ: Пътната безопасност в България катастрофира

Сподели
Етикети

Неглижирането на проблема превръща Министерския съвет във виновник за хаоса, агресията и смъртността по пътищата

Становище относно провала при управлението на пътната безопасност в България разпространиха чрез медиите от Института за пътна безопасност.

Публикуваме становището без редакторска намеса.

Ключовите управленски функции и процесите, необходими за прилагането на ефикасни действия и постигане на желаните резултати за безопасно движение по пътищата, изискват на първо място стабилен управленски подход. Успешното внедряване на система за управление на безопасността на движението по пътищата зависи от ангажимента на държавата, който успешно да достигне до всички участници в движението.

Този ангажимент започва от най-високите нива на управление, в случая от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДА „БДП“). Тази агенция беше създадена и в резултат от неуморните действия от страна на Института по пътна безопасност, но толкова време след създаването на ДА „БДП“, неините действия не въплъщават идеите, оповестени „Мисията и принципите“ на Агенцията. За над 18 месеца от своето съществуване Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ не успя да покаже управленски капацитет нито в преглед и разработване на нормативни актове, нито в разработване на критерии и методически указания, да не говорим пък да предложи, разработи или приеме стандарти по безопасност на движението по пътищата. Извън полезрението на Агенцията остана, че в света има отдавна приети и утвърдени стандарти по безопасност на движението по пътищата. Въпреки приетото Решение № 16 от 17 януари 2019 година на МС, в което се казва:

За намаляване на смъртните случаи и тежките наранявания от пътнотранспортни произшествия по време на работа: а) възлага на министрите и на ръководителите на институциите и организациите, издаващи разрешителни и/или лицензи за извършване на дейност по транспортиране на товари и пътници, в срок до 1 януари 2020 г. да подготвят необходимите нормативни промени за въвеждане на изискване за внедряване на стандарт БДС ISO 39001:2014 „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата“ като условие за упражняване на дейността.„, такива действия не са предприети до момента и стандартът остава пожелателен. Не са изпълнени и основни ангажименти, поети при създаването на Държавната агенция „БДП“, като до момента:

  • няма изградена информационна система за отчитане на риска от ПТП.
  • няма извършена оценка на риска на цялата транспортна система.
  • няма нов Закон за движение по пътищата.
  • няма изградени стандарти за мониторинг на дейността на всички институции, отговорни за БДП.

В края на миналата седмица МС прие Национална Стратегия за безопасността на движението по пътищата 2021-2030. За пореден път съдържанието на тази стратегия е пълно с думи от рода /подобряване, оптимизиране, усъвършенстване, интегриране, повишаване…/, но липсва конкретика и политическа ангажираност за промяна на модела за управление на БДП.

В предложения план за действие към Стратегията се констатира липсата на конкретни срокове /при 90% от сроковете е написано, че срокът е постоянен/, отговорността отново е размита между множество институции и за пореден път планът за действие не е обезпечен финансово, което е гаранция за неговия пожелателен ефект.

От своя страна и другите отговорни институции в системата на пътната безопасност също не свършват своята работа в пълен обем – проектирането на пътища и определянето на безопасната скорост на движение по тях се сблъсква с изключителния проблем за и на контрол при спазването на правилата за движение по пътищата. Непрекъснато се говори за увеличаване на санкциите, но и това не дава резултат.

Натоварените пътища и улици са свързани с различни проблеми и изисквания за безопасност. Високи нива на безопасност може да бъдат достигнати само чрез добро съчетание между функцията на пътя, ограниченията за безопасна скорост и спазването им. В тази верига нещата са прекъснати още в зародиш.

Годността на обучението на водачите от години е въпрос на дискусия и последните действия на обучаващите организации, ангажирани в процеса на обучение на водачи на ППС, които активно протестираха срещу промените в нормативната рамка, която регламентира тяхната дейност, и тези промени оставиха горчив привкус за пореден лобизъм.

Институтът по пътна безопасност, както и неговите експерти многократно са опитвали да стартират процесите на дискусия и промяна в системата за управление на пътна безопасност в България, опитвали са се да осигурят разбирането на правителствено ниво за нуждата от промяна, която да се „придвижи“ към долните ешелони на властта и да се случи на практика, но този процес е спрял и само „имитира живот“.

Институтът по пътна безопасност отново настойчиво напомня на министър-председателя Бойко Борисов, че дейността на ДА „БДП“ не трябва да бъде само „на хартия“, а трябва да доведе до управленски решения, за да се намали риска от ПТП. Неглижирането на този проблем превръща целият Министерски съвет във виновник за хаоса, агресията и смъртността по пътищата на Р. България.

Екип на Института за пътна безопасност

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация