film izle

РЗИ-Плевен въвежда със заповед противоепидемични мерки от утре, 22 октомври

Сподели
Етикети

Във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 и отчетена 14-дневна заболеваемост на и над 60 на 100 000 население за последните две седмици на територията на област Плевен директорът на Регионална здравна инспекция д-р Атанас Гарев издаде заповед за въвеждане на противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 22 октомври до 8 ноември, включително.
Ето пълният текст на заповедта, публикувана в сайта на Областна администрация.

ЗАПОВЕД №РД-01-205/20.10.2020 г.

На основание чл. 63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за здравето, във връзка с регистрирани случаи на СОVID-19 и отчетена 14-дневна заболеваемост на и над 60 на 100 000 население за последните две седмици на територията област Плевен

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на област Плевен считано от 00:00 часа на 22 октомври 2020 г. до 08 ноември 2020 г., включително:

 • Преминаване към дистанционна форма на работа на служители, където е приложимо;
 • Въвеждане на задължително изискване за носене на защитни маски за лице в офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м между служителите;
 • Създаване на организация и контрол за недопускане в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2,5 кв. м площ с цел недопускане струпване на евентуално асимптомни или болни лица;
 • Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;
 • Създаване на организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса в заведенията за хранене;
 • Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискването, напр. пластмасови приспособления за уста;
 • Осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. и създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите;
 • Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места;
 • Намаляване гъстотата на лицата в обществения транспорт чрез увеличаване броя на използваните автобуси и тролейбуси;
 • Ограничаване броя на лицата, посещаващи дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито до не повече от един човек на 2,5 кв. м;
 • Провеждане на организирани масови мероприятия на открито и закрито след предварително съгласуване с областната управа;
 • Ограничаване броя на лица, участващи в организирани събирания на закрито до 30 лица (за празненства) и до 50 лица (за семинари, конференции и т.н.);
 • Провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на публика до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м между зрителите;
 • Провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м между зрителите;
 • Задължително носене на защитна маска за лице от публика и посетители при провеждане на културни, спортни и други мероприятия на закрито.

Въвеждане на засилен контрол от страна на всички компетентни структури (общини, ОД на МВР-Плевен, ОБДХ-Плевен, РЗИ-Плевен, Дирекция „Инспекция по труда“ – Плевен, РУО -Плевен и др.) в контролираните от тях обекти и дейности и създаване на организация за изпълнението на противоепидемичните мерки и контрола им.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на областния управител на Област Плевен, кметове на общини, директора на ОД на МВР – Плевен, директора на ОДБХ – Плевен, заместник-директора на РЗИ – Плевен, директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Плевен, началника на РУО – Плевен.

Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на упоменатите лица и да се публикува на интернет страниците на Регионална здравна инспекция – Плевен и Областна администрация – Плевен

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Плевен и Областна администрация – Плевен пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация