film izle

ОУ „Максим Горки“ в град Левски с награда за проект по програма „Еразъм+“

Сподели
Етикети

На 18.12.2020г.се проведе ГОДИШНА ОНЛАЙН ВАЛОРИЗАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ 2020, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Европас център, Национален Еврогайдънс център, Национална Евродеск точка, ECVET България и Евридика България.

ОУ „Максим Горки“ – гр. Левски бе наградено със сертификат за качество за отлична работа и показани високи резултати в изпълнението на приключилия през 2020 година проект по Програма „Еразъм+“ „Училище на 21-век – продължаващо образование“.

В конференцията участваха Даниела Георгиева – директор на ОУ „Максим Горки“ – гр. Левски, Надя Георгиева – зам.-директор по учебната дейност и Славка Бориславова – координатор на проекта.

Реализирането на дейностите по проекта бе представено от координатора – Славка Бориславова.  

„В проекта заложихме на теми, свързани с използването на информационните технологии в образованието и творчески методи в обучението на деца с обучителни трудности. В епохата на интернет, отношението към образованието на младото поколение придобива нови измерения. Образователните приложенията са важна част от класната стая на 21-ви век и осигуряват много възможности за по-високо ниво на мислене.
Изборът, предизвикан от интереса ни от интегрирането на ИКТ и използването на образователни платформи в учебния процес, беше много навременен предвид преминаването в обучение в електронна среда от разстояние, наложено от пандемичната обстановка в страната. Това допринесе за плавно и успешно стартиране и реализиране на дистанционното обучение, проведено през м. март-юни.
Друго важно условие и от изключително значение при реализирането на дейности по даден проект е споделянето на придобитите знания и умения. При нас това се случи не само с учителите от нашето училище, а и с учители от страната и чужбина. Всички те имаха възможност да се запознаят с използването и приложението на Quizizz, Quizlet, Canva, Кахут и много други образователни платформи, приложения и уебсайтове.
Авторитетът на един учител зависи не само от това доколко той владее дисциплината, която преподава и не само от неговите педагогически способности, а също и от това, колко умело използва съвременните информационни и комуникационни технологии в преподаването и, свидетели сме, че ролята на последното определено нараства.
Изключително сме благодарни, за участието в програма „Еразъм+“, което ни даде инструмент да се изправим пред предизвикателствата на новото време“ – сподели по време на конференцията Славка Ленкова.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация