film izle
19 януари 2021, 7:34 няма коментари

Делата в Окръжен съд – Плевен през седмицата

Сподели
Етикети

19 ЯНУАРИ 2021 г.

Въззивно наказателно дело от общ характер №919/2020 година – 10:00 часа

На 19.01.2021 година, състав на Плевенски окръжен съд ще разгледа въззивно наказателно дело №919/2020 година, образувано на основание жалба против присъда на Районен съд град Плевен, с която подсъдимият  К.В.К. от град Плевен., е ПРИЗНАТ за ВИНОВЕН в това, че

на 21.12.2019 г. в с. Пелишат, обл. Плевен управлявал МПС, с концентрация на алкохол в кръвта си 1,95 на хиляда, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НКрайонният съдго ОСЪЖДА на наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА – условно с ТРИГОДИШЕН изпитателен срок, както и ГЛОБА в полза на държавата в размер на ПЕТСТОТИН лева.

На основание чл. 37 ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият е ЛИШЕН от правото да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И  ШЕСТ МЕСЕЦА

 Деловодните разноски по делото са присъдени на подсъдимото лице.

ПРИСЪДАТА на районния съд може да се обжалва и протестира в 15 дневен срок  от постановяването й, пред Плевенски окръжен съд, от което право се е възползвал подсъдимият.

Въззивно наказателно дело от общ характер №745/2020 година – 10:30 часа

На 19.01.2021 година, състав на Плевенски окръжен съд ще разгледа въззивно наказателно дело №745/2020 година, образувано на основание жалба против присъда на Районен съд град Никопол, с която подсъдимият  Г.М.П., е ПРИЗНАТ за ВИНОВЕН в това, че

На 10.07.2018 година в град Гулянци, област Плевен, пред надлежен орган на властта – полицейски служител, е набедил лицето М.Г.С. в престъпление, като знае, че е невинен – престъпление по чл.286, ал.1 от НК, поради което и при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, районният съд го е ОСЪДИЛ на наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ месеца – условно, с ТРИГОДИШЕН изпитателен срок.

На подсъдимия не е наложено по-лекото предвидено от закона наказание – обществено порицание.

Деловодните разноски по делото остават за сметка на подсъдимото лице.

Присъдата на районния съд може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд град Плевен в 15-дневен срок от постановяването й, от което право се е възползвал подсъдимия.

20 ЯНУАРИ 2021 г.

Наказателно дело от общ характер №890/2019 година – 10:30 часа

На 20.01.2020 година, състав на Плевенски окръжен съд, ще разгледа наказателно дело №890/2019 година, което е  образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура град Плевен, против двама обвиняеми, а именно К.М.И., на 40 години, от град Плевен, обвинен в това,че:

През периода месец септември – месец октомври 2017 г., при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице и полицейски орган, поискал и приел дарове – парични суми в общ размер на 210 лева, които не му се следват, от 4 лица, за да не състави актове за установяване на административни нарушения по Закона за движение по пътищата,

и против К.Г.М. на 49 години, обвинен в това, че:

На 06.11.2017 г., качеството си на длъжностно лице и полицейски орган,  поискал и приел дар – парична сума в размер на 20 лева, която не му се следва, за да не извърши действие по служба – да не уведоми компетентен полицейски орган да състави АУАН за констатирано административно нарушение по чл.127, ал.1,т.4 от ЗДвП – престъпление по чл.302, т.1 – предложение предпоследно вр. с чл.301, ал.1 от НК.

21 ЯНУАРИ 2021 г.

Наказателно дело от общ характер №868/2019 година – 9:30 часа

На 21.01.2020 година, състав на Плевенски окръжен съд ще разгледа наказателно дело №868/2019 година, което е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Плевен, против А.П.С. на 35 години от град Д.М., обвинен в това, че

На 10.06.2018 г. в гр.Д.М., чрез използване на неустановено огнестрелно оръжие, направил опит умишлено да умъртви В.Д.Д.,  като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини – престъпление по чл.115 , във вр. с чл.18 ал.1 от НК

22 ЯНУАРИ 2021 г.

Наказателно дело от общ характер №854/2020 година – 10:00 часа

На 22.01.2021 година, състав на Плевенски окръжен съд ще разгледа наказателно дело №854/2020 година, което е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Плевен, против М.Л.Д., на 36 години, обвинен в това, че:

През периода от неустановена дата до 09.04.2020 г. в гр.Г. и в землището на с.Милковица, област Плевен противозаконно държал оръдие – уред за търсене на дълбоки и плитки метали по системата „прослушване“ – металдетектор марка „Enigma“, за който знаел, че е предназначен за търсене на археологически обекти – престъпление по чл.277а, ал.7 от НК.

Наказателно дело от общ характер №297/2020 година – 11:00 часа

На 22.01.2020 година, състав на Плевенски окръжен съд ще разгледа наказателно дело №297/2020 година, което е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Плевен, против М.О.Г., на 37 години от гр.Плевен, обвинен в това, че

 На 18.12.2018 г., около 16:30 ч. в с.А., обл.Плевен, в качеството си на длъжностно лице – полицейски орган -„Младши автоконтрольор“, поискал и приел дар – сумата от 10 евро от лицето Р.К.К., който дар не му следва, за да не извърши действие по служба – съставяне на Акт за установяване на административно нарушение, като деянието е осъществено чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебното си положение – престъпление по чл.302, т.1 и т.2, б.“а“  във вр. с  чл.301, ал.1 от НК.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация