film izle
10 февруари 2021, 11:53 няма коментари

Община Левски стартира нова социална услуга

Сподели
Етикети

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Домашен помощник“.

Новата социална услуга предвижда 70 субсидирани потребители на територията на община Левски в зависимост от личните нужди, като не се ограничава само до тяхната домашна среда.

Община Левски в изпълнение на Закона за социалните услуги ,в качеството си на доставчик на новата социална услуга обявява  от  01.03.2021 г. приема на документи от кандидати за  длъжност „Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”и заявления от кандидати за потребители на социалната услуга .

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Домашен помощник“ ще бъдат сключени трудови договори, като един „Домашен помощник“ ще предоставя подкрепа на минимум 2-ма потребители.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги могат да бъдат: лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“и Заявление от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга се подават от 01.03.2021 г. в 224, ет.2, в сградата на Община ЛЕВСКИ, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа, по тел. 0650/82448 или на мейл: oblevski_soc.uslugi@abv.bg.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Левски на адрес: www.oblevski.com

За допълнителна информация тел. 0879434689 – Община ЛЕВСКИ.

Коментар

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация