Съставът на подвижните СИК за гласуване на граждани под карантина или изолация ще бъде определен на 31 март

На основание Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание, (обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.), чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 9  от Изборния кодекс, и във връзка с чл. 28, ал. 4 (Нов – ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, както и във връзка с т. 17 от Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК, Решение №116-НС от 22.03.2021 г. на Районната избирателна комисия – Плевен, и предвид организационно-техническа подготовка за произвеждането на изборите, Кметът на Община Плевен Георг Спартански отправя   покана до парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за провеждане на консултации за определяне броя на членовете на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в Петнадесети изборен район – Плевенски за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Консултациите ще започнат в 12.00 ч.  на 31 март 2021 година в Заседателната зала на Община Плевен, находяща се на трети етаж на административната сграда на пл. „Възраждане” № 2, гр. Плевен.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Поканата за насрочване на консултации за определяне състав на ПСИК е публично оповестена на интернет страницата на Община Плевен, в категория  „Избори за Народно събрание на 04 април 2021г.“, подменю „Актуална информация“.