film izle

Предлагат частично освобождаване от местни такси за ползватели на общински терени в Плевен

Сподели
Етикети

Сформираната с решение на Общински съвет – Плевен Временна комисия за обсъждане на мерки в подкрепа на бизнеса в условията на извънредната епидемична обстановка, е готова с предложение за частично освобождаване на физически и юридически лица, ползватели на терени общинска собственост, от задължения за заплащане на местни такси за определен период от време.
На свое заседание, проведено на 12.04.2021 г., Комисията /избрана с Решение №496/25.03.2021 г. на ОбС – Плевен/ разгледа отворено писмо от Сдружението на заведенията в България относно предприемане на действия в подкрепа на бизнеса в общината. След разисквания и изслушване и на представители на общинската администрация, Комисията предлага следните конкретни мерки:

  • Освобождаване частично, в размер на 50%, за определен период от време от заплащане на такса по чл.72 от Закона за местните данъци и такси на физическите и юридически лица – ползватели на терени общинска собственост с издадени разрешения за разполагане на летни градини пред заведения за хранене и развлечение, които са ограничили дейността си в извънредната епидемична обстановка вследствие на наложените мерки.
  • Освобождаване частично, в размер на 50%, на физическите и юридически лица в община Плевен от заплащане на такса за издаване на разрешение за удължено работно време на стационарни търговски обекти /заведения за хранене, развлечения и др./ по чл.4 от Наредба №14 за търговската дейност на територията на общината.
    В състава на Временната комисия влизат 9 общински съветници – председател е Свилен Трифонов, членове са: Владислав Монов, Валентина Вълчанова, Борислав Георгиев, Николай Маринов, Пепо Петков, Ристем Халкоглу, Димитър Карамфилов и Цветелин Горанов. Комисията ще представи предложението си следващата седмица първо на заседания на ПК по „Бюджет и финансова политика“ и ПК по „Стопанска политика и транспорт“, след което и на заседанието на Общинския съвет.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация