Завърши обучението на специализантите от курса „Младши сержант – първи модул” във ВВУБ

Днес, 23.07.2021 г., във Военновъздушна учебна база завърши обучението на специализантите от курса за придобиване на военна квалификация „Младши сержант – първи модул”.

Подготовката на бъдещите сержанти се проведе в „Центъра за подготовка и обучение” с началник подполковник Ивайло Ницов. Отговорник на курса бе майор Павлин Павлов – началник на Сектор „Общовойскови, административен и логистичен”. Под прякото ръководство на класните ръководители младши сержант Мирослав Аладжов и младши сержант Павлин Богданов специализантите придобиха знания, умения и навици за изпълнение на функционалните задължения като сержанти от ВВС. В рамките на три месеца те изучаваха следните дисциплини: общовойскова, лидерска, тактическа и огнева подготовки, логистика, история на българските ВВС, основни положения на ЗОВС, бойна готовност и др. Паралелно с теоретичната подготовка бяха проведени множество практически занятия. Те допринесоха за усъвършенстване на знанията, придобиване на умения за действие в различни ситуации, а също така и за повишаване на волевата устойчивост и физическата натренираност.

Курсът завърши с полагане на изпити по тактическа, физическа, строева и огнева подготовка, и общ теоретичен изпит по различните дисциплини. Средният успех е Много добър 5,20. Отличниците на курса са ефрейтор Станимир Георгиев, редник Иван Николов и редник Димитър Цоков.

Командирът на Военновъздушната учебна база – полковник Петър Банков връчи удостоверенията на специализантите. В обръщението си към тях, той изтъкна важността на обучението като съществен етап от професионалното им развитие. Поздрави ги за проявените старания и отговорност, и им пожела успешно прилагане на придобитите знания в предстоящата им дейност.