График на посещенията от мобилен полицейски екип в населените места на територията на РУ – Гулянци

За подобряване дейността по опазване на обществения ред и противодействие на конвенционалната престъпност сформиран мобилен екип от служители на ОДМВР – Плевен ще посети населени места на територията на РУ – Гулянци.

10 септември 2021 г.

Село Крета – 09.30 ч. – кметството на село Крета;

Село Шияково -10.30 ч. – читалището в село Шияково;

Село Ленково -11.30 ч. – читалището в село Ленково;

Село Милковица – 12.30 ч.- кметството в село Милковица;

17 септември 2021 г.

Село Долни Вит– 09.30 ч. – кметството на село Долни Вит;

Село Сомовит -10.30 ч. – читалището в село Сомовит;

Град Гулянци – 11.30 ч. – конферентната зала на Община Гулянци;

Село Брест – 12.30 ч. – читалището в село Брест;

24 септември 2021 г.

Село Гиген – 09.30 ч. – кметството в село Гиген;

Село Искър – 10.30 ч. – кметството на село Искър;

Село Загражден – 11.30 ч. – кметството в село Загражден;

Село Дъбован – 12.30 ч. – пенсионерски клуб в село Дъбован.