189 образователни институции в област Плевен отварят врати на 15 септември

За учебната 2021/2022 година врати ще отворят 189 образователни институции в областта – 103 училища, 78 детски градини, 6 центъра за подкрепа за личностно развитие и 2 центъра за специална образователна подкрепа. Информацията е на Регионално управление на образованието – Плевен.

Броят на одобрените иновативни училища за тази учебна година е 25, от които 3 начални, 9 основни, 2 обединени, 7 средни училища и 4 от професионални гимназии.

Всички образователни институции в областта са снабдени с необходимата задължителна документация за началото на учебната година.

Във връзка с мерките за ограничаване рисковете от разпространение на COVID -19, всички образователни институции са осигурили средства за дезинфекция. Осигурена е и течаща топла вода в санитарните помещения.

Няма учебни заведения от област Плевен, които да не са осигурени със средства за отопление през есенно-зимния сезон. Сключени са необходимите договори за отопление и доставка на гориво. Направен е и преглед за обезопасеността на спортните съоръжения, шахти и ел.табла.

Училищата и детските градини са обезпечени с педагогически специалисти, с няколко изключения, в които в момента тече процес по назначаване на специалисти. Няма застрашеност от недостиг на педагогически специалисти.

73 училища посочват, че имат здравни кабинети с медицински специалист (лекар, фелдшер, мед. сестра), а 30 са с осигурено медицинско обслужване от амбулатория за първична медицинска помощ.

За едно училище ПГОТ „Хр. Бояджиев“ – Плевен, след откриване на учебната година, поради извършване на ремонт по инвестиционна програма на МОН, след Решение на Общински съвет Плевен, ще се провеждат учебните занятия в сградата на закритото ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Плевен.

Готовност за преминаване от присъствено обучение в обучение от разстояние в електронна среда имат всичките 103 училища в областта.

В 5 училища се извършват ремонтни дейности и те ще продължат и след 15 септември – 4 държавни професионални гимназии и 1 общинско училище, в които е създадена организация за нормалното провеждане на учебните занятия.

Първокласниците, които за първи път ще прекрачат прага на училищното образование са 1703, с 95 повече в сравнение с миналата година.