Да се запознаем в обектива на фотоапарата

Проектът „Хабитат Дунав“ BG16M1OP002-3.030-0002 е насочен към подобряване на природозащитното състояние на целеви видове на територията на защитени зони BG0000247 „Никополско плато“ и BG0000396 „Персина“ – част от мрежата Натура 2000, на територията на МИГ „Белене – Никопол“. Чрез изпълнението на дейностите се осигурява подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на следните видове: обикновена блатна костенурка, червенокоремна бумка, южен гребенест тритон, както и на прилепите: южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, дългопръст нощник, голям нощник. Всички те са приоритетни видове от мрежата „Натура 2000“. Проектът се осъществява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене – Никопол”.

Често казваме, че еди-кой-си художник е толкова самобитен, че ако нарисува портрета ни, няма да се познаем. Това е не само заради оригиналната творческа перцепция на маестрото, но понякога и заради изразните средства – едно е портретът да е нарисуван с въглен на стената на пещерата, друго е, ако е нарисуван с фината четка и колоритната палитра на Веласкес, трето е, ако е изпълнен на Фотошоп с всички средства на мощните компютри, огромните монитори и скъпите професионални приложения. Обективът на фотоапарата също е изразно средство, което допълва, моделира и обогатява творческата перцепция на професионалния фотограф зад него.

Професионалната фотография ни потапя в нов свят – непознат и смайващ. Пейзажи, растения и животни, които си мислим, че познаваме, се разкриват пред очите ни в неочаквани и главозамайващи перспективи, в цветове и форми, каквито не сме подозирали за тях. В това ни убеждава фотоизложбата, която ще бъде открита на 30.06. 2022 г. в посетителския център на ПП „Персина“ в гр. Белене. Тя се провежда в рамките на фестивала „Нощ на прилепите“. Събитието е част от световния фестивал със същото име, който има четвъртвековна традиция в повече от 30 страни, сред които България и останалите държави в Европейския съюз, САЩ и Австралия, и е посветено на опазване на многобройните видове прилепи, много от които се срещат и у нас.

Изложбата представя 20 уникални фотографии, една част от които са от богатия архив на „Асоциация Наука за природата“, която изпълнява проекта „Хабитат Дунав“. Те разказват за природата и по-специално – за целевите животински видове на проекта, в новата вълнуваща перспектива на професионалната фотография, през „сетивата“ на модерната техника. Останалите фотографии са дело на херпетолога Георги Попгеоргиев, който е известен с това, че прекарва ваканциите си в търсене и изследване на змии. Уловил е с голи ръце повече от хиляда и нито една не го е ухапала. Освен учен херпетолог, Георги Попгеоргиев е и професионален фотограф, който с впечатляващата си техника вече е създал своя собствена колекция с над хиляда снимки на най-различни влечуги.

Задачата на изложбата е да покаже на публиката целевите видове на проекта – обикновената блатна костенурка, жабата червенокоремна бумка, южния гребенест тритон и петте вида прилепи – да покаже естествената им среда, заплахите и мерките, които се предприемат за подобряване на тяхното природозащитно състояние. Заплахите са свързани най-вече със стопанската дейност на човека – интензивно земеделие, строителство – а също и с неговата немарливост поради лоша осведоменост и дори с недоброжелателни действия по отношение на животните.

Известно е, че в момента, а и в следващата година, на територията на МИГ „Белене – Никопол“ се осъществява амбициозният проект „Хабитат Дунав“. Фестивалът „Нощ на прилепите“, в чийто рамки се провежда и фотоизложбата, е част от информационните и комуникационни дейности по проекта. Посланието е „Да опазим общия ни дом!“ и вниманието е насочено към връзката между човека и природата, както и към влиянието на човешките дейности върху животните и средата, която обитаваме заедно с тях. Той ще се проведе на 01.07.2022 г. от 16.00 ч. в Крайдунавски парк, гр. Белене. Програмата е богата. За децата ще бъде поставена куклената пиеса „Слънчев лъч“, разказваща за приятелството между балерината и мишока на един прашен таван. За тях ще бъде организирана и тематична игра с награди. Концертната програма включва изпълнение на популярни фолклорни танци от ДТС „Нашенци“, ТС „Нашенци“, модерен балет „Vision dance“, както и рецитал на известната певица Дивна. В специално обособени места експерти еколози ще направят демонстрации и ще раздадат информационни материали и сувенири.

%d bloggers like this: