Фестивал „Нощ на прилепите“ се проведе в Белене

На 01 юли 2022 г. в гр. Белене се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“ – част от информационните и комуникационни дейности по проекта „Хабитат Дунав“, осъществяван от Сдружение „Асоциация наука за природата“, в партньорство с Община Белене. Фестивалът има четвъртвековна традиция в повече от 30 страни, сред които България и останалите държави в Европейския съюз, САЩ, Филипините, Азербайджан, Израел, Тунис, Украйна и Ливан. Събитието се организира в подкрепа на опазването на многобройните видове прилепи, почти всички от които се срещат и у нас.

Програмата на фестивала „Нощ на прилепите“ беше представена на сцената на провеждащият се тези дни в града „Фестивал на река Дунав“ в Крайдунавския парк. Дори разразилата се в началото на събитието силна лятна буря не успя да попречи на  певците, танцьорите и актьорите да забавляват повече от три часа събралите се за празника жители и гости на Белене.

Специално за децата се изигра куклената пиеса „Слънчев лъч“ от румънския драматург Адриану Попеску, с участието на актьорите Деян Михайлов и Ася Димитрова в ролите на Мишока и Балерината.

Богатата концертна част включваше изпълнения на три танцови групи от гр. Белене – Танцов състав „Нашенци“, Детски танцов състав „Нашенци“ и клуба по модерни танци „Vision Dance”. Кулминацията на програмата беше рециталът на популярната млада българска поп певица Дивна, която изпълни своите най-известни хитове, както и нови песни и евъргрийни. Изпълненията й бяха посрещнати възторжено от публиката.

При голям интерес, около сградата на посетителския център на ПП „Персина“,  беше представена и фотоизложба с творби на известния херпетолог и фотограф Георги Попгеоргиев, както и с уникални фотографии от архива на „Асоциация наука за природата“. Посланието на изложбата е: „Да опазим общия ни дом!“ и вниманието на публиката беше насочено към връзката между човека и природата, както и към влиянието на човешките дейности върху животните и средата, която обитаваме заедно с тях. Показани бяха фотографии на целевите видове на проекта – обикновената блатна костенурка, жабата червенокоремна бумка, дунавския гребенест тритон и пет вида прилепи – в естествената им среда, с акцент върху заплахите и мерките, които се предприемат за подобряване на тяхното природозащитно състояние. Беше прожектиран и кратък научно-популярен филм, посветен на опазването на застрашените видове на територията на община Белене. В близост до сцената на фестивала беше обособен пункт, където желаещите получиха разнообразни рекламни и  информационни материали, а експерти-еколози проведоха образователна игра с награди за децата, посветена на летящите бозайници.

Фестивалът се организира от „Клевър Солушънс“ ЕООД в изпълнение на информационни дейности по проект Хабитат „Дунав“, с бенефициент: Сдружение „Асоциация наука за природата“ и партньор Община Белене, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене – Никопол“.

%d bloggers like this: