Равнището на регистрираната безработица в Плевен е 4,07%

В края на месец август 2022 г. регистрираните безработни в Бюро по труда Плевен са 2558, като спрямо месец юли се отчита леко увеличение  с 0,02%, или с 11 лица повече. Информацията е на ДБТ – Плевен.

Равнището на регистрираната безработица в ДБТ – Плевен е 4,07%. В сравнение с месец август  2021 г., когато е била 4,90 %, е намаляла с 0,83 %. С 519 по-малко са  и регистрираните безработни, в сравнение със същия месец на миналата година.

Регистрираните безработни младежи до 29 г. включително са 362, а продължително безработни /с над 12 месечна регистрация/ – 847.

Започналите работа през изминалия месец са 188, като на първичен пазар са 165 и 23 са устроени на субсидирани от Агенцията по заетостта работни места. Отпадналите  от регистрация по различни причини са 113 лица.

Обявите за работа към момента са 112 за общо 263 свободни длъжности. Те традиционно са в производството на облекло, персонал, полагащ здравни грижи за хора и в бранша на ресторантьорството и услугите, както и характерно за този месец – в сферата на образованието.

Дирекция „Бюро по труда“ – Плевен продължава набирането на кандидати за професионално обучение и ключови компетентности в Бъгаро-Германския център за професионално обучение. За повече информация посетете сайта на  БГЦПО Плевен, раздел „Курсове“:  ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен | курсове за професионално обучение (bgcpo.bg).

По проект „Солидарност“, част от ОП „РЧР“, към края на месец август 7 украински граждани са започнали работа в региона.

Актуална информация за обявени свободни работни места, мерки и програми в помощ на работодатели, курсове и обучения  можете да намерите на сайта на Агенция по заетостта, на електронното табло в дирекцията, както и на фейсбук страница на бюрото: https://www.facebook.com/Дирекция-Бюро-по-труда-Плевен-105441275576789

%d bloggers like this: