Няколко разлики между дебитна карта и кредитна карта

И дебитната, и кредитната карта ви позволяват да теглите пари от банкомати и да извършвате плащания във физически магазини или онлайн. И двете се състоят от пластмасов жетон с магнитна лента и електронен чип. На този чип се съхраняват данни за картата, като ПИН кода и името на картодържателя и номера на банковата сметка. Но въпреки че външният вид и функциите им са много сходни, кредитните и дебитните карти имат различни характеристики и предимства. Една от основните прилики между двата вида карти е, че можете да теглите пари в брой от тях чрез банкомат. Банкомати в София, например можете да намерите изключително лесно, ако предпочитате да плащате за покупките си в брой, а не чрез самата карта.

Какво е дебитна карта?

Дебитните карти са най-разпространените карти сред клиентите на банките. Тази карта е свързана с банковата сметка на потребителя. Когато тегли пари на банкомат и плаща с дебитната карта, сумата се приспада от общия баланс на банковата му сметка. В случай, че сумата на покупката за плащане е по-голяма от парите, депозирани по сметката, операцията не може да бъде извършена.

Какво е кредитна карта?

Кредитните карти изпълняват същите функции като дебитните карти. Тоест с тях можете да теглите пари в брой на банкомати и да извършвате плащания. Основната разлика между дебитните и кредитните карти е, че последните ви позволяват да плащате за продукти или услуги, без да имате достатъчно пари в банковата си сметка. С кредитна карта е възможно да отложите плащането на закупена стока или услуга до следващия месец. Освен това предлага възможност за плащане на вноски за покупка, без да е необходимо да плащате цялата сума в този момент. 

Банкови карти на мобилен телефон

Както дебитната, така и кредитната карта могат да бъдат свързани с мобилния телефон на притежателя чрез приложението на банката. По този начин е възможно да се извършват плащания директно с мобилния телефон във физически магазини, а също и при покупки през интернет. По същия начин можете да теглите пари и от банкомати, без да използвате картата. Ако сте от столицата и търсите вариант за бърз кредит в София, то можете да опитате и вариант с кредитна карта, защото така ще имате парите на разположение по всяко време, без да чакате одобрение за кредит.

Чрез приложението също така е възможно да се управлява движението на карти и да се контролират разходите, с функционалности като възможност за групиране на плащания по сегменти, създаване на сравнения или бъдещи прогнози.

%d bloggers like this: