В неделя започват консултациите за съставяне на РИК в Плевен

Консултациите за съставяне на РИК за изборите за народни представители за Народно събрание в 15-ти избирателен район – Плевен ще започнат в 11:00 часа на 5 февруари /неделя/ в заседателната зала на Областна администрация, информират от там.

Публикуваме съобщението на областния управител на Плевен Иван Петков, публикувано на страницата на Oбластна администрация Плевен.

В изпълнение на задълженията ми за организационно техническа подготовка на произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02 април 2023г., отправям, в качеството Ви на парламентарно представена партия/коалиция от партии, настоящата покана за провеждане на консултации за съставяне на Районна избирателна комисия (РИК) за изборите за народни представители за Народно събрание в 15-ти избирателен район – Плевен, съгласно разпоредбата на чл.60 от Изборния кодекс.
Консултациите ще започнат в 11:00 часа на 05.02.2023г. (неделя) в заседателна зала на Областна администрация – Плевен, находяща се на четвърти етаж на административната сграда на пл. „Възраждане”№1.
Моля, представителите на политическите парии и коалиции, да съобразят предложенията си за членове на РИК с изискванията на чл.65 и чл.60, ал.3, т.1 от ИК и указанията на Централната избирателна комисия.
Моля, представителите на политическите парии и коалиции, с цел оперативност и бързина, да депозират документите, необходими за валидното провеждане на консултациите, съобразно чл.60, ал.3 от ИК, предварително за времето от 09,00 до 10,30 часа на 05.02.2023г., за да могат те да бъдат прегледани от служителите на Областна администрация – Плевен. Също така, с цел по-бързо и ефективно обработване на предложенията Ви, нека те бъдат предоставени и в електронен вид – на компакт диск или преносима памет, която впоследствие може да бъде върната на представителя на съответната партия/коалиция.
Предложенията ще се приемат в Заседателната зала на четвъртия етаж от служител на Областна администрация-Плевен, като ще бъдат регистрирани в деловодната система и обработени преди започването на консултациите.

%d bloggers like this: