Възможно ли е да вземете заем без поръчител

Възможно ли е да вземете заем без поръчител?
Необезпечените кредити са един от най-търсените варианти за финансиране в днешно време, тъй като не зависите от трета страна, за да получите кредит.
Какво е гарант?
Гаранцията е едно от основните изисквания на традиционните финансови институции, като например банките. Чрез договор трето лице или юридическо лице се задължава да плати дълга, в случай че нямате достатъчно ликвидни средства, за да платите месечна вноска. В допълнение към трудностите при получаването на лични или ипотечни заеми по традиционните канали е необходимо да имате и поръчител.
По същия начин поръчителите са длъжни да се ангажират да посрещнат плащанията със своите активи или с част от тях, освен ако не е установено ограничение на отговорността. Когато кандидатствате за банков гарант, трябва да са изпълнени определени условия. От една страна, това лице трябва да се идентифицира, като представи личната си карта или друг документ за самоличност. Освен това трябва надлежно да се посочат задължението, което трябва да се поеме, срокът, както и това, което се изисква в гаранцията.
Освен това те трябва много ясно да опишат всички изисквания и условия за анулиране, за да няма изненади в бъдеще. Накрая е необходимо да се посочат разходите и комисионите, които гарантираната страна трябва да плати, ако има такива. В този смисъл намирането на надежден за банките гарант е една от основните пречки, които обикновено се срещат при получаване на финансиране.
Личен и ипотечен кредит
Разликите между тях са прости. При личните заеми субектите обикновено не възразяват срещу предоставянето на парите и не се изисква специална гаранция, въпреки че ще трябва да отговорите на плащането с активите, които притежавате сега или в бъдеще.
Обикновено онлайн личният заем е предназначен за покриване на еднократни плащания, като например закупуване на автомобил или такси за обучение. Ипотечните кредити, от друга страна, са предназначени за закупуване на жилище. Това е така, защото в случай на неплащане банката може да задържи къщата, за да изплати дълга. При теглене на ипотечен кредит банката може да поиска поръчител!
Бърз заем без поръчител
Бързите онлайн кредити обикновено се предоставят без да е необходим поръчител или гарант. Небанковите финансови институции отпускат спешни пари, чрез кредит, който обикновено трябва да се върне в кратки срокове. Например, ако се нуждаете от определена сума, за да може детето ви да продължи да учи, това е възможно решение. Същото важи и за случаите, когато искате да си купите автомобил или да смените домакински уред, защото този, който имате, се е повредил.
Източник: shans-kredit.com

%d bloggers like this: