РИОСВ – Плевен не установи превишения на вредни емисии във въздуха след пожара в „Плама“

Експерти на РИОСВ – Плевен незабавно извършиха проверка по сигнал, постъпил днес, за възникнал пожар на територията на бившата нефтена рафинерия „Плама“ край града. Извършен е оглед на терена за установяване причините за пожара и  засегнатата площ.

В най-близкото населено място – гр. Долни Дъбник, своевременно е разположен преносим  апарат „Gasmet“ за измерване на вредните емисии в атмосферен въздух при аварийни ситуации.

Към момента не са констатирани превишения  на норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населеното място.

РИОСВ продължава да следи показателите за състоянието на атмосферния въздух в района.

%d bloggers like this: