БК „Мизия 80” започна работа по проект „Спорт за децата в свободното време”

Плевенският БК „Мизия 80” започва работа по програма „Спорт за децата в свободното време“ – 2023 г. Проектът се финансира от Министерството на физическото възпитание и спорта по направление „Начално обучение по вид спорт“ и ще продължи 6 месеца. Тази програма цели създаване на условия и възможности за участие на деца в безплатни спортни занимания в свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.

В изпълнение на проекта, от месец март 2023 година в спортната база на БК „Мизия 80”, под ръководството на треньорите Александър Владимиров и Калин Филипов започна безплатно обучение по бокс на три групи деца от град Плевен и общината. По утвърден график децата придобиват първоначални знания, умения и навици за практикуване на спорта бокс. Осигурен е свободен достъп до спортната база, квалифицирани спортни специалисти и дежурни медицински лица. Чрез реализацията на проекта спортен клуб „Мизия 80″ цели и повишаване ефективността от неговата общественополезна дейност, както и създаване възможност за селекция на деца с перспективи за спортно развитие в областта на бокса и за мотивиране на спортните специалисти.

%d bloggers like this: