Експерти от РИОСВ – Плевен разказаха пред ученици за защитените видове животни

Експерти от РИОСВ – Плевен представиха пред ученици от ІІ клас на СУ „Климент Охридски“, гр. Плевен презентация на тема: „Животни в беда, защитени видове“. Учениците взеха активно участие и се запознаха с изискванията на Закона за биологичното разнообразие по отношение на защитените видове животни и с Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Те научиха кои видове животни са защитени; кои животни са бедстващи; какво да направим, когато намерим животно в безпомощно състояние, към кои организации да се обърнем, когато намерим бедстващо животно; кога намесата на човека не е необходима или е дори опасна.

Раздадени бяха информационни материали с полезни съвети за личен принос към опазване на околната среда.

%d bloggers like this: