Открит летателен ден в Долна Митрополия на 25 март за празника на 12-а Авиационна база

С открит летателен ден 12-а авиационна база ще отбележи своя празник и 81 години от началото на летателната дейност на летище Долна Митрополия. Авиационното събитие ще се проведе на 25 март 2023 г. (събота) от 10:00 ч. на летище Долна Митрополия.

Вратите за посетители ще бъдат отворени в 09:00 часа. Пропускателният режим ще се осъществи през Портал № 2, който се намира от източната страна на летището (преди кръстовището в посока Плевен – Гулянци).

Открит летателен ден в Долна Митрополия ще се проведе по повод празника на 12-а Авиационна база

Исторически данни за летище Долна Митрополия

Със заповед на Министъра на войната през 1939 г. се назначава комисия със задача да определи точните граници на избраното за летище място в землището на с. Долна Митрополия, след което започва изграждането на летищната инфраструктура и казармения фонд. Непосредствено след завършване на основния обем от строителните работи на летище Долна Митрополия се поставя началото на летателната дейност. Това историческо събитие се осъществява на 26.03.1942 г. и е свързано с пребазирането на Изтребителната школа за висш пилотаж от летище Марно поле. Въздушният ешелон излита в 09:20 мин. от летище Марно поле и в 10:40 мин., каца на летище Долна Митрополия. За Командир на Изтребителната школа в Долна Митрополия е назначен капитан Добри Доневски, а след него командването поема капитан Кръстьо Атанасов. Техническият състав, обслужващ самолетите наброява 45 подофицери, кандидат-подофицери и войници. Мисията и задачите на Школата отговарят на възникналата необходимост да се усъвършенства летателната подготовка на летците от изтребителните подразделения, на които е поверена защитата и осигуряване неприкосновеността на въздушното пространство на България. За период от 6 години се обучават 13 випуска бойни летци – изтребители. Огромен е приносът на Изтребителната школа за развитието на авиационното образование и за съхраняване и продължаване на бойните традиции. Летателни школи, училища и авиационни подразделения от Божурище, Ловеч и Горна Оряховица през годините биват прехвърлени и обединени на летище Долна Митрополия.

Приемайки техния опит и съхранявайки авиационните традиции ЛЕТИЩЕ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ става известно като ковачница на кадри за Военновъздушните сили, дало криле на хиляди български летци и авиационни специалисти.

12-А АВИАЦИОННА БАЗА е център за летателно обучение на летци-пилоти в съответствие със съвременните международни изисквания и стандартите на НАТО. Изпълнява широк спектър мисии и задачи в системата на национална и колективна отбрана.

12-а авиационна база играе важна роля в подготовката и повишаване на квалификацията на млад летателен състав от формированията на ВВС; поддържане и повишаване нивото на летателна и методическа подготовка на командно-инструкторския състав, летателно обучение на курсанти-летци, също така обучение и професионална квалификация на сержанти и войници за нуждите на ВВС. Тя е пряко свързана с изпълнението на третата мисия на Въоръжените сили „Принос към националната сигурност в мирно време”. В постоянна готовност се поддържат 4 формирования за оказване на помощ на населението при бедствия и аварии, действие при зимни условия, разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси и гасене на пожари.

Летателната дейност се осъществява със самолети “Pilatus” PC-9M, L-39ZA „Albatross” и “ZLIN Z242L”.

Самолет „PILATUS” РС-9М е турбовитлов, учебно-тренировъчен самолет. Предназначен е, както за първоначално летателно обучение, а така също и за усъвършенстване и поддържане на летателно –тактическата и бойната подготовка на летците-пилоти.

Самолет L-39ZA “ALBATROSS” е реактивен учебно-боен самолет. Предназначен е за първоначално и специално обучение, както и за усъвършенстване на летателните умения по бойно използване. Високите летателно-тактически характеристики, неговата устойчивост, маневреност и лекота на управлението го правят изключително подходящ за обучение на военни пилоти.

Самолет “ZLIN” Z242L е лек витлов учебно-тернировъчен самолет. Той е изключително практичен за основно и цялостно пилотско обучение както във военната, така и в цивилната авиация, обучение за полети по прибори, акробатични полети и обучението за тях. Самолетът разполага с добри летателни характеристики, прецизно управление и здрава конструкция.

ЛЕТАТЕЛНАТА ПРОГРАМАТА включва изпълнение на полети със самолети L-39 ZA, “Pilatus” РС-9М и „ZLIN” Z242L.

 • Двойка самолети РС-9М изпълняват прост пилотаж на малка височина.
 • Единични екипажи със самолети Z242L, PC-9M и L-39ZA изпълняват сложен пилотаж на малка височина.
 • Самолет L-39ZA изпълнява визуално въздушно разузнаване с имитация на атака по земна цел.
 • Способности за визуално въздушно разузнаване демонстрира единичен екипаж със самолет РС-9М.
 • Авиационен поздрав – прелитане в състав на смесена група от Z242L и PC-9M във формация „Клин”.
 • Авиационен поздрав – прелитане в състав на смесена група от  PC-9M и L-39ZA във формация „Клин”.

УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВЪЗДУШНИТЕ ДЕМОНСТРАЦИИ

ЕКИПАЖ НА САМОЛЕТ L-39 ZA “Albatross”

 • МАЙОР ЯНЧО ХРИСТОВ – летец – пилот 1-ви клас. Командир на авиационна ескадрила.
 • КАПИТАН АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ – летец – пилот 1-ви клас. Щурман на авиационна ескадрила.

ЕКИПАЖИ НА САМОЛЕТ “Pilatus” РС-9М

Екипаж 1

 • МАЙОР ДИМИТЪР ВАЧКОВ – летец – пилот 1-ви клас, заместник-командир на авиационна ескадрила.
 • КАПИТАН ВАЛЕНТИН МИТЕВ – летец – пилот 1-ви клас, командир на звено в авиационна ескадрила.

Екипаж 2

 • МАЙОР БОРИСЛАВ ЦАНОВ – летец – пилот 1-ви клас. Старши помощник-началник на служба „БПиОК”.
 • КАПИТАН ВАЛЕНТИН ЛЕКОВ – летец – пилот 1-ви клас. Командир на авиационно звено.

ЕКИПАЖИ НА САМОЛЕТ “ZLIN” Z242L

 • ПОДПОЛКОВНИК ВАЛЕНТИН ИВАНОВ – летец – пилот 1-ви клас. Началник на отделение „Летателно-тактическа подготовка”.
 • МАЙОР ТИХОМИР ТОДОРОВ – летец – пилот 1-ви клас. Инспектор по летателна подготовка.
%d bloggers like this: